Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Az ország egész területére vonatkozóan 2017. június 22-én (csütörtök) 00.00 órától június 26-án (hetfő) 24.00 óráig, II. fokú hőségriasztást ad ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Értesítem, hogy a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia csobánkai gyakorlótéren 2017. július hónapban robbantási gyakorlat kerül végrehajtásra 08.00 órától 16.00 óráig, az alábbi napokon:

Megjelent a HUNG-2017 kódjelű, 223 millió Ft keretösszegű, legújabb hungarikum pályázat felhívása.

TÁJÉKOZTATÁS
n ö v é n y z e t    g a l l y a z á s r ó l

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár(t) a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. június 18-án (vasárnap) 11.45-12.15 óra között Úrnapi körmenet lesz Csobánkán. A körmenet érinti a Vörösvári utat, ezért kérem, hogy az autósok fokozottan figyeljenek, az arra haladó gyalogosokra.

Helyi közlemények

TÁJÉKOZTATÁS
n ö v é n y z e t    g a l l y a z á s r ó l

HÁZI KOMPOSZTÁLÁS – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezései eljárásáról

Csobánka Község Önkormányzata pályázatot hirdet Csobánka Község Önkormányzat Közművelődési igazgatási ügyintéző és könyvtáros munkakör betöltésére.

Közlemények

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Borostyán Természetvédő Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2017. május 3. - 4. (szerda, csütörtök) és 2017. május 10. (szerda) 08.00 órától 17.00 óráig

Az általános iskola beiratkozási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Szentendrei Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg.