Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Csobánka Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csobánka Község Önkormányzat Védőnő munkakör betöltésére.

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Értesítés - Ivóvízhálózat karbantartási munkákról

A Díjbeszedő Holding Zrt. Leolvasási Főosztálya Fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat keres az alábbi településeken, illetve ezek vonzáskörzetében található fogyasztásmérők leolvasására: Csobánka

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft.-vel kötött szerződés értelmében a 2017. évi első zöldhulladék begyűjtést a szolgáltató 2017. április 18-án (kedden) végzi.

Az általános iskola beiratkozási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Szentendrei Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:

Ajánlattételi felhívás Csobánka Község Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítésére

Helyi közlemények

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft.-vel kötött szerződés értelmében a 2017. évi első zöldhulladék begyűjtést a szolgáltató 2017. április 18-án (kedden) végzi.

Ajánlattételi felhívás Csobánka Község Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítésére

Csobánka Község Önkormányzata pályázatot hirdet Csobánka Község Önkormányzat Közművelődési igazgatási ügyintéző és könyvtáros munkakör betöltésére.

A fokozott tűzveszélyre való tekintettel, a földművelésügyi miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelet el az ország egész területére, 2017. március 3 –ától átmeneti időre.

Közlemények

Ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2017. május 3. - 4. (szerda, csütörtök) és 2017. május 10. (szerda) 08.00 órától 17.00 óráig

Az általános iskola beiratkozási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Szentendrei Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg.

A felhívás és az Országos Tűzmegelőzési bizottság kisfilmjei az alábbi linken olvasható, letölthető: