Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Értesítjük, hogy ivóvíz medencemosási munkák miatt, nyomáscsökkenés, ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható! A vízhiány várható időpontja: 2017. október 17. (kedd) 08.00 órától 11.00 óráig.

Ezennel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet, tűzoltónak. A tűzoltóság iránt elhivatottságot érző, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárok jelentkezését várják.

Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető szabályok betartására.

Csobánka Barackvirág utca ivóvízellátás engedélyezési tervének elkészítésére. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. október 20. (péntek) 10.00 óra.

Csobánka Akácos utca ivóvízellátás engedélyezési tervének elkészítésére, Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. október 20. (péntek) 10.00 óra.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i rendes ülésén alkotta meg a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

Helyi közlemények

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i rendes ülésén alkotta meg a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

A begyűjtés során a lakosságnál keletkező alábbi veszélyes hulladékokat veszi át a szolgáltató, kizárólag lakossági mennyiségben.

A begyűjtés időpontja: 2017. október 13. (péntek), 07.00-16.00 óráig
A begyűjtés helye:  Csobánka, Plandics tér

Csobánka Község Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 8. Függelék 1. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet INTÉZMÉNYI TAKARÍTÓ ÉS KÉZBESÍTŐ munkakör betöltésére.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 19. napjától 2017. szeptember 25. napjáig az alábbi rendelet tervezeteket bocsátja társadalmi egyeztetésre.

Kiadványok

Felhívom az Adózók szíves figyelmét, hogy a 2017. év II. félévi helyi adók és gépjárműadó pótlékmentes befizetésének határideje 2017. szeptember 15. napja.

Közlemények

Csobánka Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A felhívás és az Országos Tűzmegelőzési bizottság kisfilmjei az alábbi linken olvasható, letölthető:

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében.