Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Csobánka Község Önkormányzata szeretettel meghívja Csobánka lakosait, 2017. augusztus 20-án, vasárnap Szent István királyunk tiszteletére és az új kenyér megáldására rendezendő ünnepségre!

Felhívás Csobánka Arculati kézikönyve és Településképi rendelete elkészült tervezetének véleményezésére, 2017. augusztus 30-án, 17.00 órakor.

Csobánka Község Önkormányzata az idei évben lehetővé teszi, hogy ingyenes orvosi szemészeti szűrővizsgálaton vehessenek részt az Egészségházban.

Tájékoztatom Önöket, hogy Csobánka Panoráma utca, Múzsa utca és Üdülők útja, építési munkálatok miatt az alábbi időpontokban lezárásra kerül; 2017. augusztus 8-án kedden, és 2017. augusztus 9-én szerdán.

Ajánlattételi felhívás veszélyes hulladékok begyűjtésére és elszállítására

A DMRV ZRT. munkatársai kutatóárkot készítenek a végleges hálózati csatlakozás kiépítés érdekében a Diófa utcában, ezért 2017. augusztus 4-én pénteken 8-14 óra között lezárásra kerül a Diófa utca Hanfland körút felőli szakasza.

Helyi közlemények

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a községben működő önszerveződő közösségek támogatására.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS műszaki tervdokumentáció elkészítésére (egészségügyi intézmény fejlesztése)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS műszaki tervdokumentáció elkészítésére (csapadékvíz-gazdálkodás)

Csobánka Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programjához.

Kiadványok

Felhívom az Adózók szíves figyelmét, hogy a 2017. év II. félévi helyi adók és gépjárműadó pótlékmentes befizetésének határideje 2017. szeptember 15. napja.

Közlemények

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Borostyán Természetvédő Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2017. május 3. - 4. (szerda, csütörtök) és 2017. május 10. (szerda) 08.00 órától 17.00 óráig

Az általános iskola beiratkozási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Szentendrei Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg.