Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS műszaki tervdokumentáció elkészítésére (egészségügyi intézmény fejlesztése)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS műszaki tervdokumentáció elkészítésére (csapadékvíz-gazdálkodás)

Értesítem, hogy a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia csobánkai gyakorlótéren 2017. augusztus hónapban robbantási gyakorlat kerül végrehajtásra, 08.00 órától 16.00 óráig az alábbi napokon:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értesítés - Ivóvízhálózat karbantartási munkákról

A Díjbeszedő Holding Zrt. Leolvasási Főosztálya Fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat keres.

Csobánka Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programjához.

Helyi közlemények

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS műszaki tervdokumentáció elkészítésére (egészségügyi intézmény fejlesztése)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS műszaki tervdokumentáció elkészítésére (csapadékvíz-gazdálkodás)

Csobánka Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programjához.

TÁJÉKOZTATÁS
n ö v é n y z e t    g a l l y a z á s r ó l

Közlemények

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Borostyán Természetvédő Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2017. május 3. - 4. (szerda, csütörtök) és 2017. május 10. (szerda) 08.00 órától 17.00 óráig

Az általános iskola beiratkozási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Szentendrei Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg.