AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka Község Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítésére 

1.      Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2.      Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

3.      Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. április 10. (hétfő) 10.00 óra

4.      A beszerzés tárgya:  

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4-5. §-ai szerinti Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében.

5.      A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:

Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

6.      Az ajánlat tartalmi része:    

Az ajánlattevő feladata a pályázati dokumentáció összeállításán belül ajánlatot adni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben megfogalmazottak szerint a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére.

7.      Általános és szakmai kikötések:

Az ajánlattevőnek tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie, melyet okirattal szükséges igazolnia. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a településrendezési eszközök készítésénél szerzett jártasság.

A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8.      A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

9.      A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: telepulesgazda@csobanka.hu   A pályázati felhívás ITT tölthető le.

Csobánka, 2017. március 21.

Winkler Sándor Józsefné

polgármesteri