Ajánlattételi felhívás

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
prevenciós előadások/program megtartására  

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2. Jelen ajánlati felhívás:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

3. Ajánlattételi határidő:
Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. június 14. (szerda) 10.00 óra

4. A beszerzés tárgya: 
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” címmel közzétett, VEKOP-7.1.4-16 kódszámú felhívásra Csobánka Község Önkormányzata által „Csobánka településen lévő szegregációs élethelyzetek felszámolása különböző közösség-fejlesztési, oktatási, képzési és egészségügyi szolgáltatásokon keresztül - Nyíló Kapuk” címmel benyújtandó projektben a projekt-megvalósítás során Csobánka Község Önkormányzata, mint pályázó megbízásából a pályázatban részt vevő közvetlen célcsoporttagok részére prevenciós előadások/programok megtartása a 6. pontban részletezettek szerint.

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.
A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.
A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

6. Az ajánlat tartalmi része: 
A 4. pontban meghatározott program célja, hogy a csobánkai szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózását és integrációját segítése. A projekt várható időtartama 30 hónap, melynek során a VEKOP-7.1.4-16 kódszámú Pályázati Felhívás 1.1. pontjában meghatározott célok elérését szolgáló beavatkozások mentén szükséges Csobánka Község Önkormányzata megbízásából prevenciós előadásokat/programokat tartani különösképpen a következők figyelembe vételével:

• dohányzásról való leszokást elősegítő előadás/program
• alkoholproblémák megoldását segítő előadás/program
• drogproblémák megoldását segítő előadás/program

• a prevenciós előadásokkal érintett kör:
- közvetlen célcsoporttagok (54 fő bevont célcsoporttag)
• prevenciós előadások célja:
- a dohányzás mértékének visszaszorítása a jobb egészségi állapot elérése érdekében, a dohányzás veszélyeinek megismerése, szemléletformálás,
- az alkoholfogyasztásból adódó veszélyek megismerése, a túlzott alkoholfogyasztás mértékének visszaszorítása, a túlzott alkoholfogyasztásból adódó problémák csökkentése és kezelése, jobb egészségi állapot elérése, szemléletformálás,
- a droghasználat mértékének visszaszorítása, a droghasználatból adódó veszélyek megismerése, szemléletformálás.

A prevenciós előadásokat a projekt teljes időtartama alatt kb. 8-10 alkalommal szükséges megtartani.

7. Általános és szakmai kikötések:
A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot Ft/óra összegben szükséges megadni maximálisan 10 alkalomra.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az addiktológusi végzettség, melyet az ajánlat benyújtásával egy időben igazolni szükséges.     

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja.

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban dr. Filó-Szentes Kinga jegyzőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/16. mellék, elektronikus úton: jegyzo@csobanak.hu 

Csobánka, 2017. június 7.

                        Winkler Sándor Józsefné
                                polgármester