Felhívások - tájékoztatók

Házi komposztálás

HÁZI KOMPOSZTÁLÁS – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a levegő tisztaságának védelme, a zöldhulladék környezetbarát kezelése - ennek megfelelően a nyílt téri égetésének visszaszorítása - érdekében 2017. évben is a házi komposztálás népszerűsítését és elterjesztésének elősegítését helyezi előtérbe.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Az általános iskola beiratkozási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Szentendrei Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:

Oldalak