Képviselő-testületi ülés 2017. május 25.

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel
a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében
nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:
I. Napirend előtti felszólalások
II. Polgármesteri beszámoló

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:
1. Fenntartói döntés a Borostyán Természetvédő Óvoda 2017/2018-as nevelési évtől történő átszervezésével kapcsolatban (56/2017. sz. anyag) mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Polgármester
2. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról, egyben döntés a 2016. év költségvetési beszámoló és 2016. évi pénzmaradvány felhasználásáról, valamint tájékoztató a 2016. évben beszedett adó összegéről (58/2017. sz. anyag) mellékletek: 1, 2 Polgármester
3. Csobánka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló rendelet I. sz. módosítása (62/2017. sz. anyag) melléklet: 1, 2, 3 Polgármester
4. A belső ellenőr 2016. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása (57/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
5. Döntés a „Csobánkai Polgármesteri Hivatal és a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár udvarának térburkolási, valamint a Csobánkai Polgármesteri Hivatal udvarán lévő fa szőlőprés felújítási munkálatai” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról (63/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
6. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő Csobánka zártkert 2808/7, 2808/8 és 2907 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához (61/2017. sz. anyag) mellékletek: 1, 2 Polgármester
7. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (59/2017. sz. anyag) melléklet: 1, 2 Polgármester
8. Az Önkormányzat alkalmazásában álló karbantartó munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálása (60/2017. sz. anyag) Polgármester
9. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (55/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester, Jegyző
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (54/2017. sz. anyag) Jegyző

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY:

Döntés a 2017. évi vis maior támogatási igény benyújtásáról (64/2017. sz. anyag) melléklet

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné
        polgármester