Hírek

Elérhetőségek

Adófizetési határidők

 

Tisztelt Adófizetők!

 

Felhívom az adózók szíves figyelmét, hogy Csobánka Község Önkormányzatához fizetendő adók I. félévi pótlékmentes befizetési határideje a 2019. évben az alábbiak szerint alakul(t).

 

HATÁRIDŐK

ÖNKORMÁNYZATHOZ FIZETENDŐ ADÓ

március 15.

Építmény- és telekadó: éves adó I. félévi megfizetése
Gépjárműadó: éves adó I. félévi megfizetése

Iparűzési adó: 2019. I. félévi adóelőleg megfizetés

március 31.

Talajterhelési díj:

– bevallás és megfizetés

május 31.

Iparűzési adó:
– bevallás és
– végleges adó és a már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése

 

Ez év február hónap utolsó hetében, illetve március első hetében kerülnek kézbesítésre a befizetésről szóló tájékoztatók, valamint az adó megfizetésére szolgáló csekkek.

 

A gépjárműadó tekintetében – gépjárműadó mértékében történő változás, új gépjármű vásárlása vagy használt gépjármű forgalomba helyezése esetén – az adózók határozatot kapnak. A határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg a fizetési értesítéseket a Polgármesteri Hivatal kézbesítője egyszerű levélként juttatja el Önökhöz.

 

A bankszámla nyitásra kötelezett adózóknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatom Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással a következő számlaszámokra, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.

 

ÉPÍTMÉNYADÓ                                      11742087-15393678-02440000

TELEKADÓ                                             11742087-15393678-02510000

GÉPJÁRMŰADÓ                                     11742087-15393678-08970000

IPARŰZÉSI ADÓ                                     11742087-15393678-03540000

TALAJTERHELÉSI DÍJ                           11742087-15393678-03920000

KÉSEDELMI PÓTLÉK                            11742087-15393678-03780000

BÍRSÁG                                                    11742087-15393678-03610000

EGYÉB BEVÉTEL                                   11742087-15393678-08800000

IDEGEN BEVÉTEL                                 11742087-15393678-04400000

IDEGENFORGALMI ADÓ                      11742087-15393678-03090000

ILLETÉK                                                  11742087-15393678-03470000

 

Határidőben történő befizetéseket előre is köszönöm!

 

                                                               Tisztelettel:

                                                           dr. Filó-Szentes Kinga

    Csobánka Község Jegyzője