Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Csillag-„Cherhaj” szolgáltatóház kialakítására (tetőtér helyiségek kialakításának kivitelezése)

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2. Jelen ajánlati felhívás:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

3. Ajánlattételi határidő:
Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. június 16. (péntek) 10.00 óra

4. A beszerzés tárgya: 
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” címmel közzétett, VEKOP-7.1.4-16 kódszámú felhívásra Csobánka Község Önkormányzata által „Csobánka településen lévő szegregációs élethelyzetek felszámolása különböző közösség-fejlesztési, oktatási, képzési és egészségügyi szolgáltatásokon keresztül - Nyíló Kapuk” címmel benyújtandó projektben a Csobánka belterület 619/1 hrsz-ú ingatlanon található Tanoda épület tetőterében Csillag-„Cherhaj” szolgáltatóház kialakítása a 6. pontban részletezettek szerint.

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.
A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.
A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

6. Az ajánlat tartalmi része: 
A 4. pontban meghatározott program célja a csobánkai szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A projekt várható időtartama 30 hónap, melynek során a VEKOP-7.1.4-16 kódszámú Pályázati Felhívás 3.1.1.1. pontjának VII. alpontja alapján a szegregátum területén kívül kialakítandó Csillag-„Cherhaj” szolgáltatóházként funkcionáló tetőtérben két helyiség kivitelezése különösképpen a következőkre:
• két helyiség (közösségi és konzultációs célú) kialakítása,
• a földszinti térből történő feljutás kialakítása,
• belső felületek képzése (padlóburkolás, válaszfalképzés), valamint
• villanyszerelési és gépészeti munkák elvégzése.

A szolgáltatóház helyszíne: Csobánka község településen az Önkormányzat tulajdonában lévő Csobánka belterület 619/1 hrsz-ú közművesített ingatlan.
Az ajánlatnak részletezve tartalmaznia kell a kivitelezés költségeit munka és anyagköltség tekintetében.
7. Általános és szakmai kikötések:
A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja.

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban dr. Filó-Szentes Kinga jegyzőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/16. mellék, elektronikus úton: jegyzo@csobanka.hu 

Csobánka, 2017. június 9.

                        Winkler Sándor Józsefné
                                  polgármester