Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Csobánka Akácos utca ivóvízellátás engedélyezési tervének elkészítésére

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2. Jelen ajánlati felhívás:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

3. Ajánlattételi határidő:
Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. október 20. (péntek) 10.00 óra

4. A beszerzés tárgya: 
Csobánka Akácos utca ivóvízellátás engedélyezési tervének elkészítésére az Akácos utca 851 helyrajzi számú ingatlanától a Borz utcában lévő 865 helyrajzi számú ingatlan közti mintegy 100 fm. hosszon.

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.
A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.
A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

6. Az ajánlat tartalmi része: 
Az ajánlattevő feladata az Akácos utcában lévő NA 100 nyomó gerincvezeték a Borz utcában lévő NA 100 nyomóvezetékkel történő összekötő vezeték szakasz létesítésének engedélyezési terv szintű tervezési feladatai.
A tervezési feladatok mellett feladat a részletes geodéziai felmérés elkészítése vízszintes és magassági értelemben M=1:500 méretarányban digitalizált formában.
Tervezői feladatok tartalmazzák az ivóvízvezeték mérnöki tervezését, műszaki megoldását, vízjogi létesítési engedély beszerzését, és a szakági egyeztetési eljárások lefolytatását.

7. Általános és szakmai kikötések:
Az ajánlattevőnek a szükséges tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie. A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ, előzetes felmérésre időpont egyeztetés a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: viza.zsuzsa@csobanka.hu


Csobánka, 2017. október 4.

               
Winkler Sándor Józsefné
         polgármester