Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka Község Önkormányzat útkarbantartási munkáinak elvégzésére

a) Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

b) Jelen ajánlati felhívás: Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

c) Ajánlattételi határidő: az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

d) A beszerzés tárgya:  Útkarbantartási feladatok ellátása 2018. évben Csobánka község területén.

e) A teljesítés helye:  2014 Csobánka, Fő út 1.
                        ideje:  2017. november 15.

f) Az ajánlat keretén belül külön árat szükséges meghatározni alábbi tételekre:

- aszfaltos utak kátyúzási munkáinak m2 árára, a következő műszaki tartalommal: javítandó aszfaltfelület körbevágása, burkolatbontás, törmelék elszállítás, felülettisztítás, kellősítés bitumenemulzióval, 5-7 cm vastag AC-11 kopó jelű aszfalt kézi bedolgozása, gépi tömörítéssel, emulziós körbekenéssel.

- mart aszfalt kiszállítás, m2 árára, a következők szerint: felület előkészítése 2-5 cm szintkülönbségek kiküszöbölésével történik, majd erre kerül a mart aszfalt melyet elterítenek, és hengerelnek.

- murvás, és egyéb nem szilárd burkolatú utak murva terítéses javításának folyóméter árára, 3 méter útszélesség esetén, következők szerint: 2-5 cm szintkülönbségek kiküszöbölésével történik, majd erre kerül a murva terítés, és hengerelés.

- murvás, és egyéb nem szilárd burkolatú utak saját anyaggal történő javításának folyóméter árára, 3 méter útszélesség esetén, következők szerint: a munka 2-5 cm szintkülönbségek kiküszöbölésével, síkba marással történik, majd a felszedett anyag kerül a szükséges részekre visszadolgozásra, és hengerelésre.

- két rétegű aszfaltozás m2 ára, meleg aszfalt kopóréteggel: úttükör kialakítása, 7-10 cm-es vastagságban kő terítéssel, tömörítéssel, majd erre 5-7 cm meleg aszfalt terítése finisherrel, gépi tömörítéssel,

- nyílt, burkolat nélküli vízelvezető árok készítése 40x60, vagy 40x70 cm-es trapéz szelvénnyel, folyóméter áron,

- nyílt árkok tisztítása gépi munkával, folyóméter áron a kitermelt hordalék településen belüli lerakásával,

- felszín alatti vízelvezető rendszerek átfúrása, tisztítása 200-600 mm-es csőmérettel kalkulálva, folyóméter áron, a kitermelt hordalék településen belül történő lerakásával,

- munkagépek óradíja az esetleges kiállás díjának külön feltüntetése mellett alábbiaknál: csúszó kormányzású gép, gumikerekes forgó kotró, és homlokrakodó, a rendelkezésre álló adapterek felsorolásával.

g) Az ajánlat benyújtásának helye:  Csobánkai Polgármesteri Hivatal
                                                              2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható: polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. november 15. 10.00 óra.
A pályázatokat elegendő egy példányban benyújtani.

h) Általános és szakmai kikötések:
Az ajánlat kérője a beérkezett ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Az ajánlattevő köteles árajánlatában 60 napos ajánlati kötöttséget vállalni.

A pályázó pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolásához a következő módon igazolja:
• a pályázó nyilatkozatával igazolja, hogy az elmúlt három gazdasági évben útépítési és - karbantartási munkából származó árbevétele éves szinten eléri a 15.000.000 Ft-ot,
• és az útépítési és - karbantartási munkákra vonatkozó referenciákat, a referenciát nyújtó fél elérhetőségeivel csatolja

Egyéb szakmai kikötés: útkarbantartási munkákra egy év garancia vállalása.

i) A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja.

j) A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

k) A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna településgazdánál kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: telepulesgazda@csobanka.hu

Csobánka, 2017. október 30.

Winkler Sándor Józsefné
polgármester