Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Csobánka Község Önkormányzata által kezelt úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátására

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2. Jelen ajánlati felhívás:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

3. Ajánlattételi határidő:
Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. november 15. (szerda) 10.00 óra

4. A beszerzés tárgya: 
Csobánka Község Önkormányzata által kezelt belterületi úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátása a csatolt téli üzemeltetési tervben szereplő közterületeken.

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.
A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.
A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

6. Az ajánlat tartalmi része: 
Ajánlattevőnek szükséges Csobánka Község Önkormányzata által kezelt belterületi úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátására az alábbi feladatok tekintetében árakat szolgáltatni alábbiak szerint:
• rendelkezésre állás alapdíja (nettó Ft/nap),
• hó tolás díja (nettó Ft/km)
• sikosság-mentesítés a síkosság-mentesítő anyag költségével együtt (nettó Ft/km)
• egyidejű hó tolás és sikosság-mentesítés a síkosság-mentesítő anyag költségével együtt (nettó Ft/km)

7. Általános és szakmai kikötések:
Ajánlattevőnek szükséges rendelkeznie minimum 2 db egyidejűleg szóró-toló gépjárművel és ezek egyidejű működtetéséhez szükséges személyzettel is.
Az ajánlattételben ki kell térni a gépek teljesítményére, szóróanyag kiszórására alkalmas tartály méretére, a tolólapon a gumi vágóél hosszára, a gépjármű súlyára. Előnyt jelent a vezetőfülkéből vezérelt állítható szórásszélesség és szórás mennyiség.

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ, előzetes felmérésre időpont egyeztetés a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: viza.zsuzsa@csobanka.hu

Csobánka, 2017. október 30.   

Winkler Sándor Józsefné
          polgármester