Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka Község Önkormányzata kezelésében lévő úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátására

 

 1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

 1. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

 

 1. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. november 26. (kedd) 10.00 óra

 

 1. A beszerzés tárgya:  

Csobánka Község Önkormányzatának kezelésében lévő belterületi úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátása a csatolt téli üzemeltetési tervben szereplő közterületeken.

 

 1. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
  Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

 

 1. Az ajánlat tartalmi része:    

Ajánlattevőnek szükséges Csobánka Község Önkormányzatának kezelésében lévő belterületi úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátására az alábbi feladatok tekintetében árakat szolgáltatni alábbiak szerint:

 • rendelkezésre állás alapdíja (nettó Ft/nap),
 • hó tolás díja (nettó Ft/üzemóra/gép)
 • síkosság-mentesítés a síkosság-mentesítő anyag (nettó Ft/tonna)

 

 1. Általános és szakmai kikötések:

Ajánlattevőnek szükséges rendelkeznie minimum 2 db. egyidejűleg szóró-toló gépjárművel és ezek egyidejű működtetéséhez szükséges személyzettel is. Az ajánlattételben ki kell térni a gépek teljesítményére, szóróanyag kiszórására alkalmas tartály méretére, a tolólapon a gumi vágóél hosszára, a gépjármű súlyára. Előnyt jelent a vezetőfülkéből vezérelt állítható szórásszélesség és szórás mennyiség.
 

 1. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
   
 2. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ, előzetes felmérésre időpont egyeztetés a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Márton Zsuzsa műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: marton.zsuzsa@csobanka.hu

 Téli üzemeltetési terv

Csobánka, 2019. november 20.

 

                                          Völgyes József

          polgármester