Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Csobánka 406/153 helyrajzi számú területen történő szabadidő-park kialakítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka 406/153 helyrajzi számú területen történő szabadidő-park kialakítására

  1.    Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

         Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

  2.     Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

  3.        Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

           Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. július 30. (hétfő) 10.00 óra

 

 4.        A beszerzés tárgya:  

Csobánka belterület 406/153 helyrajzi számú 2244 nm alapterületű kivett, beépítetlen önkormányzati tulajdonú területen szabadidő-park tervezése, kivitelezése.

 

 5.        A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
           Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

            A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

 

 6.      Az ajánlat tartalmi része:    

Az ajánlattevő feladata a beszerzés tárgyánál megjelölt helyszínen egy szabadidő-park tervezésére és komplett kialakítására vonatkozó ajánlattétel elkészítése, alábbiak szerint:

  • a jelenlegi fás szárú és dísz növényzetből csak szükség szerinti mértékben történjen eltávolítás,
  • a szabadidő-park tájba illeszkedő megjelenésével is feleljen meg a lakossági igényeknek,
  • a szabadidő-park funkció keretin belül jelenjen meg egy mezítlábas ösvény (taposó), a pihenés eszközeiként parkbútorok, hulladékgyűjtők, kerti díszkút, kerékpártároló,
  • a park területén a testmozgás igényeit is szem előtt kell tartani, így kívánatos kültéri fitnesz- vagy kondipark berendezések telepítése kis számban,
  • a telepítendő növényzet tekintetében a megmaradókkal harmonizáló növénykiültetési terv szükséges.

 7.       Általános és szakmai kikötések:

Az ajánlattevőnek a terv készítéséhez és a kivitelezéshez szükséges jogosultsággal és referenciákkal kell rendelkeznie, melyet igazolnia kell. A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

  

8.         A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult

 9.      A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető, illetve jelen ajánlattételi felhívás mellékletében elérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1. tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: viza.zsuzsa@csobanka.hu

Csobánka, 2018. július 4.         

Winkler Sándor Józsefné

                                                                                              polgármester

 

ajánlattételi felhívás pdf-ben letölthető itt