Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás - Csobánka belterület 610 hrsz. ingatlanon kialakítandó parkoló és gyalogos útvonal engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka belterület 610 hrsz. ingatlanon kialakítandó parkoló és gyalogos útvonal engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére

 

 

 

 

 

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

2. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

3. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

           Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. november 19. (hétfő) 10.00 óra

 

4. A beszerzés tárgya:  

Csobánka belterület 610 helyrajzi számú, Kovácsi patak melletti 1684 nm alapterületű, kivett közterületen történő legalább 10 férőhelyes parkoló és későbbi ütemben megvalósuló gyalogos és kerékpárút engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése.

 

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
           Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

          A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

          A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

 

6. A tervezési dokumentáció tartalmi része és tervezési kritériumok:

            - a Kovácsi patak melletti önkormányzati terület közlekedésfejlesztési vizsgálata,

- a Csobánka belterület 610 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő minimum 10 db parkolóhely és a későbbi ütemben megvalósítandó gyalogos és kerékpárút engedélyeztetési tervdokumentációjának elkészítése,

- engedélyeztetési eljárás lefolytatása,

- tervezői költségbecslés készítése.

 

7. Általános és szakmai kikötések:

Az ajánlattevő a terv készítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie, melyet okirattal szükséges igazolnia.  A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
 

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ, előzmény anyag a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: viza.zsuzsa@csobanka.hu

 

Csobánka, 2018. október 30.                                    

 

Winkler Sándor Józsefné

                                                                                              polgármester

 

 

 

Az ajánlattételi felhívás pdf. formátumban innen tölthető le