Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Csobánka belterületi forgalomszabályozási tervének elkészítése

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye: Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2. Jelen ajánlati felhívás: Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

3. Ajánlattételi határidő: Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. március 12. (hétfő) 10.00 óra  

4. A beszerzés tárgya:  Csobánka belterületi forgalomszabályozási tervének elkészítése

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani. A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre. 

6. Az ajánlat tartalmi része: Az ajánlattevő feladata Csobánka község belterületi forgalomszabályozási tervének elkészítése, ezen belül a jelenlegi forgalomtechnikai eszközök felmérése (burkolati jelek és táblák), alaptérkép előállítása, baleseti adatok begyűjtése elemzése, konfliktus, probléma térkép előállítása, javaslatok a forgalomtechnikai eszközök kiegészítésére, változtatására.

7. Általános és szakmai kikötések: Az ajánlattevőnek a terv készítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie, melyet okirattal szükséges igazolnia. A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. 9

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.
A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: viza.zsuzsa@csobanka.hu
 
Csobánka, 2018. február 20.
 
                                              
                                                                                       Winkler Sándor Józsefné
                                                                                                  polgármester

 

Az ajánlattételi felhívás letölthető innen.