Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás - Csobánka község Akácos utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciós és továbbépítési munkáinak kivitelezésére

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka község Akácos utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciós és továbbépítési munkáinak kivitelezésére

 

 

 

 

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

3. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

           Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. január 15. (kedd) 10.00 óra

4. A beszerzés tárgya:  

Csobánka belterület 849, 855/2, 856/2 helyrajzi számú ingatlanokon lévő ¾”-os vezeték rekonstrukciója, és továbbépítése D90 méretű KPE vezeték szakasszal a 857/2 helyrajzi számú ingatlanon.

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
             Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

            A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

6. Az ajánlat tartalmi része:    

Az ajánlattevő feladata a rendelkezésre álló tervdokumentáció és a DMRV Zrt. által kiadott érvényes közműnyilatkozat felhasználásával a kivitelezés árazott költségvetésének elkészítése.

7. Általános és szakmai kikötések:

Az ajánlattevőnek közműépítési jogosultsággal kell rendelkeznie, melyet okirattal szükséges igazolnia. A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: viza.zsuzsa@csobanka.hu

 

 

Csobánka, 2018. december 5.

 

                                              

          Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                        polgármester