Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás - Csobánka község Barackvirág utca ellátatlan részének ivóvíz gerincvezeték kiépítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka község Barackvirág utca ellátatlan részének ivóvíz gerincvezeték kiépítésére

 

 

          1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

            Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

          2. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

          3. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

            Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. február 26. (hétfő) 10.00 óra

 

          4. A beszerzés tárgya:  

Csobánka belterület 2773/1 helyrajzi szám, természetben Barackvirág utca 260 folyóméteres szakaszán lévő 5 db ingatlan ivóvíz ellátása új ivóvíz gerincvezeték építésével.

 

          5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:

             Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

            A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

 

         6. Az ajánlat tartalmi része:  

Az ajánlattevő feladata a rendelkezésre álló műszaki tervdokumentáció, DMRV Zrt. által kiadott új ivóvíz törzshálózat építésére vonatkozó érvényes közműnyilatkozat felhasználásával a kivitelezés árazott költségvetésének elkészítése. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízjogi létesítési engedélyének beszerzése folyamatban van.

 

          7. Általános és szakmai kikötések:

Az ajánlattevőnek közműépítési jogosultsággal kell rendelkeznie, melyet okirattal szükséges igazolnia. A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

 

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: viza.zsuzsa@csobanka.hu

 

 

Mellékletek:    tervlapok, DMRV ZRT. közműnyilatkozata,

 

Csobánka, 2018. január 31.

 

                                              

                                                    Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                                                                polgármester

 

 

 

A mellékletek Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél érhetők el a fenti elérhetőségek egyikén.

 

Az ajánlattételi felhívás pdf-ben letölthető itt.