Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás - A Csobánka község belterületi forgalomszabályozási elemeinek komplett kivitelezésére

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Csobánka község belterületi forgalomszabályozási elemeinek komplett kivitelezésére

 

 

 

 

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

          Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

3. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

           Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. január 15. (kedd) 10.00 óra

4. A beszerzés tárgya:  

Csobánka belterületén forgalomszabályozási elemek beszerzése és elhelyezése az elkészült forgalomszabályozási terv és műszaki leírás szerinti komplett kivitelben.

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
           Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

           A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

           A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

6. Az ajánlat tartalmi része:   

A 4. pontban szereplő munkanem tekintetében költségvetés elkészítése a rendelkezésre álló terv, műszaki leírás, átnézeti helyszínrajz és a helyszíni állapotok teljes körű figyelembe vételével.

Tekintettel arra, hogy a forgalmi rend felülvizsgálata is megtörtént, a kivitelezés része a jelzőtáblák megszűntetése, áthelyezése, új - a vonatkozó jogszabályban előírt szabvány szerinti - táblák kihelyezése. A táblák és oszlopok anyagáról, méretéről, bevonatáról a műszaki leírás rendelkezik.

7. Általános és szakmai kikötések:

Az ajánlattevőnek a kivitelezéshez szükséges jogosultsággal és erőforrásokkal kell rendelkeznie, melyet okirattal szükséges igazolnia. A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ (komplett belterületi forgalomszabályozási tervdokumentáció és átnézeti helyszínrajz) a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: viza.zsuzsa@csobanka.hu

 

Csobánka, 2018. november 26.

 

 

 

Winkler Sándor Józsefné

         polgármester


A felhívás pdf.-ben letölthető innen