Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás - A Csobánka Nádas utcai híd bontására és új híd komplett kivitelezésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Csobánka Nádas utcai híd bontására és új híd komplett kivitelezésére

 

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

2. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

3. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

            Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. október 15. (hétfő) 10.00 óra

 

4. A beszerzés tárgya:  

Csobánka belterületén a Nádas utca 600 helyrajzi számú Dera patakon átvezető 1109 számú Fő útba csatlakozó tönkrement hídjának bontása, lerakóra szállítása.

A patak rézsűben megépülő új vasbeton hídfők egymástól 8,05 méter távolágra épülnek meg. Síkalapozással, alapozási sík pályaszint alatt -2,60 méteren készül, szerelőbeton 6,00x80 méretben készül az alaplemez pedig 30 cm-es vastagsággal. A felmenő hídfő 20 cm-es fal, középen és a pályaszéleken 50x30-as bordákkal.

A felszerkezet a hídfőkkel munkahézag képzésével, de szerkezetileg egyben készül el, aul-bordás vasbeton lemezzel. A bordák a hídfő vonalában folytatódnak. A három bordában csúszó-betétes pászmák kerülnek elhelyezésre, amik utólag megfeszítésre kerülnek.

A pályalemez bitumenlemezes szigetelést kap, aszfaltvédelemmel és kopóréteggel, 8 cm-ben.

 

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

 

6. Az ajánlat tartalmi része:    

A 4. pontban szereplő munkanemek tekintetében költségvetés elkészítése a rendelkezésre álló tervek és a helyszíni állapotok teljes körű figyelembe vételével.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi híd teljes elbontása történik, így a híd forgalma átterelődik egyéb kiváltó útvonalakra ezért a kivitelezés tekintetében a gyorsaság is fontos szempont.

 

7. Általános és szakmai kikötések:

Az ajánlattevőnek a kivitelezéshez szükséges jogosultsággal és erőforrásokkal kell rendelkeznie, melyet okirattal szükséges igazolnia. A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
 

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ (komplett engedélyezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés) a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: viza.zsuzsa@csobanka.hu

 

Csobánka, 2018. szeptember 24.   

Winkler Sándor Józsefné

         polgármester


Az ajánlattételi felhívás letölthető innen.