Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Csobánka Nádas utcai híd felújítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka Nádas utcai híd felújítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére

 

 

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

 

 

2. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

3. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

           Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. április 9. (hétfő) 10.00 óra

 

4. A beszerzés tárgya:  

Csobánka belterületi szakaszán a Nádas utcánál lévő jelenleg 5 db I400 hengerelt acél főtartóból és fa felszekezetből, valamint vasbeton alépítményből álló, a Nádas utcát a Fő útra bekötő híd felmérési-állapot terve, engedélyezési és ajánlati tervének elkészítése. Tervezett híd acél és monolit vasbeton öszvér felszerkezettel, vasbeton alépítményen „B” jelű járműteherre.

 

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
           Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

 

6. Ajánlati dokumentáció a 7. pont szerinti Tervezési munka elkészítésére:           

 • tervezett építmény vázlatos megjelenítése,
 • vázlatos műszaki leírás a megvalósíthatóság leírásával,
 • vállalkozó referenciái,
 • közreműködő tervezők rövid szakmai életrajza,
 • vállalási határidő,
 • vállalási ár (bontva szükséges az egyes tervtípusok esetében)

 

7. A tervezési dokumentáció tartalmi része és tervezési kritériumok:

Felmérési-állapot terv:

 • műszaki leírás,
 • tervlapok: felülnézet, hossz- és keresztmetszet.
  Híd felújítása, átépítése:
  Engedélyezési dokumentáció:
 • műszaki leírás,
 • tervlapok: felülnézet, hossz- és keresztmetszet,
 • talajvizsgálati jelentés,
 • tartószerkezeti számítás,
 • forgalomtechnikai terv (építési és végleges állapot),
 • engedélyezési eljárásba bevonandók jegyzéke.
  Ajánlati terv:
 • műszaki leírás,
 • tervlapok: felülnézet, hossz- és keresztmetszet, acélszerkezeti gyártmányterv,
 • anyagkiírások,
 • árazatlan költségvetés,
 • becsült ár meghatározása.
   
  A felújítást, átépítést a MAÚT előírásai alapján, „B” jelű közúti teherre kell tervezni. Pályaszélesség 5,00m.
   
  Az alaptestek feltárását követően a terv készítésénél vizsgálandó, hogy a meglévő szerkezetek milyen mértékben alkalmasak továbbépítésre.

 8. Általános és szakmai kikötések:

Az ajánlattevő a terv készítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie, melyet okirattal szükséges igazolnia.  A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

9. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
 

10. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: viza.zsuzsa@csobanka.hu

 

Csobánka, 2018. március 14.                                               

 

          Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                        polgármester

 

 

 

A pályázati felhívás pdf-ben letölthető itt.