Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Csobánka úthálózatának síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka Község Önkormányzata kezelésében lévő úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátására

 

 

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

 1. AJÁNLATKÉRŐ SZERV MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 1. JELEN AJÁNLATI FELHÍVÁS:

Csobánka Község Önkormányzatának és intézményeinek, valamint a Csobánkai Polgármesteri Hivatalnak a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek rendjéről szóló szabályzata alapján

készült.

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá a Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

 1. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. október 16. (péntek) 9.00 óra

 1. A TELJESÍTÉS HELYE, AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:

Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre az ajánlattevő aláírásával és pecséttel ellátva.

 1. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

 1. A BESZERZÉS TÁRGYA:

Csobánka Község Önkormányzatának kezelésében lévő belterületi úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátása a csatolt téli üzemeltetési tervben szereplő közterületeken.

 1. AZ AJÁNLAT TARTALMI RÉSZE:

Ajánlattevőnek szükséges megadni, valamint csatolni a Csobánka Község Önkormányzatának kezelésében lévő belterületi úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátása tekintetében

 1. a rendelkezésre álló munkagépek számát, típusát, a tolólapon a gumi vágóél hosszát, a gépek teljesítményét, szóróanyag kiszórására alkalmas tartály méretét, a gépjármű súlyát.
 2. a szolgáltatás árait az alábbiak szerint:
 • rendelkezésre állás alapdíja (bruttó Ft/nap),
 • hó tolás díja (bruttó Ft/üzemóra/gép)
 • síkosság-mentesítés díja (bruttó Ft/üzemóra/gép)
 • síkosság-mentesítő anyag (bruttó Ft/tonna)
 1. a felvonulás és síkosságmentesítési munkálatok megkezdésének legkorábbi időpontja az ajánlatkérő bejelentésétől számítva
 2. szerződéstervezetet,
 3. átláthatósági nyilatkozatot.

 

8 .AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA, SÚLYOZÁSA

 • a síkosságmentesítés, hótolás megkezdésének időpontja a bejelentéstől számítva (max. 45 pont),
 • rendelkezésre állás alapdíja (maximum 35 pont),
 • hótolás, síkosságmentesítés díja (maximum 20 pont),

9.  AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 15 napon belül.

 1. ÁLTALÁNOS ÉS SZAKMAI KIKÖTÉSEK:
 • Ajánlattevőnek szükséges rendelkeznie minimum 2 db. egyidejűleg szóró-toló gépjárművel és ezek egyidejű működtetéséhez szükséges személyzettel is. Előnyt jelent a vezetőfülkéből vezérelt állítható szórásszélesség és szórás mennyiség.
 • a síkosság-mentesítő anyag beszerzése külön megállapodás részét képezheti.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
 • A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására.
 • Eredménytelen a beszerzési eljárás amennyiben:
 • nem nyújtottak be árajánlatot;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
 • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
 • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
 • egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ, előzetes felmérésre időpont egyeztetés a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Márton Zsuzsa műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: marton.zsuzsa@csobanka.hu

Csobánka, 2020. október 7.

 

                                                      Völgyes József

             polgármester