Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Veszélyes hulladékok begyűjtésére és elszállítására

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

veszélyes hulladékok begyűjtésére és elszállítására

 

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

 

 

 

2. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

3. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7. (péntek) 10.00 óra

 

4. A beszerzés tárgya:  

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok begyűjtésére és elszállítására a 6. pontban részletezettek szerint. A lakossági veszélyes hulladék begyűjtés tervezett időpontja: 2018. október 13. (szombat) 800-1200

 

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

 

6. Az ajánlat tartalmi része:    

A 4. pontban meghatározott veszélyes hulladékok begyűjtésére és elszállítására benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alább felsorolt anyagok ártalmatlanítási díjára vonatkozó tételes ajánlatot:

 • hulladék festékmaradék
 • hulladék hajtógázas palack
 • használt szárazelem
 • használt akkumulátor
 • elhasznált sütőolaj, zsír
 • hulladék gyógyszer
 • hulladék növényvédőszer
 • halogénmentes szerves oldószerek
 • veszélyes anyaggal szennyezett műanyag csomagolás
 • veszélyes anyaggal szennyezett fém csomagolás
 • veszélyes anyagot tartalmazó irodatechnika (toner)
 • elektronikai hulladék
 • fáradt olaj
 • higanytartalmú hulladékok, ezen belül
    – fényforrások (klf. higany tartalmú izzók, fénycsövek)
  – egyéb higanytartalmú eszközök
 • hulladék autógumi
 • világítótestek (izzók, fénycsövek)
 • műanyag csomagolási hulladék
 • fém csomagolási hulladék
 • azbeszt tartalmú hulladék
   

7. Általános és szakmai kikötések:

A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja.

 

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Imre Zsuzsanna igazgatási ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/15. mellék, elektronikus úton: polgarmesterihivatal@csobanka.hu, imre.zsuzsanna@csobanka.hu

 

Csobánka, 2018. július 25.

 

                                                           Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                        polgármester

 

A felhívás pdf. formátumban letölthető innen.