Hírek

Elérhetőségek

ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁZTATÁSHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

 

 

 

 

 

 

 

ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁZTATÁSHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 25. §-a értelmében a Pénzügyi Bizottság az alap- és középfokú iskolakezdéshez támogatásban részesítheti az alap- vagy középfokú intézményben nappali tagozaton tanuló gyermekeket az alábbi feltételek szerint.  

 

  • Támogatásra a gyermekre tekintettel az a törvényes képviselő jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a 42.750,- Ft-ot (egyedülálló kérelmező esetén az 57.000,- Ft-ot) nem haladja meg.
  • A támogatás összege: 5.000 Ft/tanuló (utalvány formájában)
  • A kérelem benyújtása: 2018. augusztus 20. napjától 2018. szeptember 30. napjáig (a határidő elmulasztása jogvesztő)
  • A kérelmező köteles a gyermek tanulói jogviszony igazolását a kérelemhez csatolni.
  • A támogatás odaítélését kizárja az, ha ilyen célra a kérelmező tárgyévben már kapott rendkívüli települési támogatást. 

 

dr. Filó-Szentes Kinga

jegyző