Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Adóhatósági ügyintéző

 

 

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

a Csobánkai Polgármesteri Hivatal
 

 

Adóhatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. mellékletének 19. pontjában meghatározott pénzügyi igazgatási feladatok ellátása.

 

Ellátandó feladatok:

Teljes körűen ellátja a helyi iparűzési adóval, a gépjárműadóval, továbbá a talajterhelési díjjal kapcsolatos elsőfokú adóhatósági feladatokat.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az elsőfokú adóigazgatási és végrehajtási ügyek intézése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat és a 10%-os illetménykiegészítést megállapító Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerint,
 • adóigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja alapján,
 • ASP Adó szakrendszer ismerete,
 • Közigazgatási alapvizsga megléte.

 

 

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérését igazoló postai feladóvevény másolata,
  • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona-Berényiné Ferencz Krisztina pénzügyi csoportvezető nyújt, a 06-26-320-020/14 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Csobánkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/4014-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: Adóhatósági ügyintéző. [MB1] 
  • Elektronikus úton dr. Filó-Szentes Kinga jegyző részére a jegyzo@csobanka.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Katona-Berényiné Ferencz Krisztina pénzügyi csoportvezető, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.
    

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyetértési jogok gyakorló polgármesterrel együtt az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárásra kerülnek a pályázati eljárásból azon pályázók, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges iratokat, továbbá késve adják postára pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést, míg az eredménytelenül pályázók e-mailben kerülnek kiértesítésre.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

 


 [MB1]