Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Műszaki ügyintéző

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csobánkai Polgármesteri Hivatal
 

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. r. 1. sz. mellékletének 32. sorszámú Településfejlesztési és településüzemeltetési feladatok ellátására I. vagy II. besorolási osztályban előírt képesítés megléte.

 

Ellátandó feladatok:

Szervezi és irányítja az önkormányzati kezelésű utak, létesítmények rendszeres karbantartását. Az Önkormányzat éves költségvetésében település-, és ingatlan-karbantartásra előirányzott költségkeretek terhére beszerzi, és elbírálásra előkészíti a kiviteli ajánlatokat, ellenőrzi a munkálatok elvégzését. Ellátja a közlekedési, vízügyi igazgatással, továbbá a településrendezéssel- és fejlesztéssel kapcsolatos hatósági és szolgáltató feladatokat.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat és a 10 %-os illetménykiegészítést megállapító Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, a fentebb hivatkozott 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. sz. melléklet 32. pontjában előírt képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú képesítés,
  • Közigazgatási alap-, vagy szakvizsga megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
  • motivációs levél.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona-Berényiné Ferencz Krisztina pénzügyi csoportvezető nyújt, a 06-26-320-020/14 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Csobánkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1917-8/2019., valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.
  • Elektronikus úton dr. Filó-Szentes Kinga jegyző részére a polgarmesterihivatal@csobanka.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: dr. Filó-Szentes Kinga jegyző, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.  
    

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyetértési jogok gyakorló polgármesterrel együtt az érvényes pályázatok közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárásra kerülnek a pályázati eljárásból azon pályázók, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges iratokat, továbbá késve adják postára pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést, míg az eredménytelenül pályázók e-mailben kerülnek kiértesítésre.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.csobanka.hu

•         Csobánka község hirdetőtáblái