Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Települési karbantartó

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Csobánka Község Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 8. Függelék 1. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

TELEPÜLÉSI KARBANTARTÓ

munkakör betöltésére.

 

 

A munkajogviszony időtartama: határozatlan idejű

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

A munkavégzés helye: 2014 Csobánka, Fő út 1.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: településüzemeltetési feladatok ellátása Csobánka település területén.

 

Illetmény és juttatások: A munkabér megállapítására Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

                       

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Jó munkabíró és alkalmazkodó, valamint problémamegoldó készség, megbízhatóság, önálló munkavégzés,

  •  Szakképzettség megléte.

 

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

  •  Alapfokú végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérését igazoló postai feladóvevény másolata,

§         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek

  • nyilatkozat, hogy a pályázó kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását,

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai,

§         fényképes szakmai önéletrajz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok képviselő-testületi elbírálást követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona-Berényiné Ferencz Krisztina nyújt, a 06-26-320-020/14 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§    Postai úton, a pályázatnak a Csobánka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: települési karbantartó.

§  Elektronikus úton Winkler Sándor Józsefné polgármester részére a polgarmesterihivatal@csobanka.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Winkler Sándor Józsefné polgármester, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 8.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.csobanka.hu

§         Csobánka község hirdetőtáblái

§         Csobánkai Hírlevél