Hírek

Elérhetőségek

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY

az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskola beiratkozási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Szentendrei Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A beiratkozás helyszíne:

Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (2014 Csobánka, Béke út 4.)

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) gyermekét, a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első tanfolyamába beiratni.

A beirakozással kapcsolatos további tudnivalók ITT olvashatók!