Hírek

Elérhetőségek

Belső szabályzatok

BELSŐ SZABÁLYZATOK NYILVÁNTARTÁSA

Sorszám Címe Száma
1. Csobánkai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 38/2013. (III.27.) KT-határozattal
2. Csobánkai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata 1/2015. (IV.1.)
3. Csobánkai Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata 2/2015. (I.1.)
4. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás rendjének szabályzata 1/2017. (I.1.)
5. Gazdasági Ügyrend 2/2017. (I.1.)
6. Eszközök és források értékelési szabályzata 3/2017. (I.1.)
7. Leltározási és leltárkészítési szabályzat 4/2017. (I.1.)
8. Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének szabályzat 5/2017. (I.1.)
9. Önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat 6/2017. (I.1.)
10. Pénztár- és pénzkezelési szabályzat 7/2017. (I.1.)
11. Számlarend 8/2017. (I.1.)
12. Belső Ellenőrzési Kézikönyv 1/2014. (I.1.)
13. Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat 9/2017. (I.1.)
14. Bel- és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata 10/2017. (I.1.)
15. Reprezentációs kiadások szabályzata 11/2017. (I.1.)
16. Gépjárművek igénybevételének, használatának és költségelszámolásának szabályzata 12/2017. (I.1.)
17. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 13/2017. (I.1.)
18. Adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzat 14/2017. (I.1.)
19. A bélyegző nyilvántartás rendjéről szóló szabályzat 15/2017. (VI.1.)
20. Informatikai Biztonsági Szabályzat 3/2015. (V.1.)
21. Mobil távközlési szolgáltatás igénybevételének szabályzata 4/2015. (X.1.)
112/2015. (IX.24.) KT-határozattal
22. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata (melléklete: Ellenőrzési nyomvonal) 1/2011. (VII.29.)
94/2011. (VII.29.) KT-határozattal
23. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről 16/2017. (I.1.)
24. TakarNet hálózat igénybevételéről és használatáról 3/2011. (VII.29.)
25. Közbeszerzési Szabályzat 42/2016. (III.31.) KT-határozattal
26. Információátadási Szabályzat 17/2017 (VI.30.)
27. Számviteli Politika 18/2017 (I.1.)
28. Tűzvédelmi Szabályzat 19/2017 (I.1.)