Hírek

Elérhetőségek

Belső szabályzatok

BELSŐ SZABÁLYZATOK NYILVÁNTARTÁSA

 

Sorszám

Címe

Száma

1.

Csobánkai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

38/2013. (III.27.) KT-határozattal

2.

Csobánkai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata

1/2015. (IV.1.)

3.

Csobánkai Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata

2/2015. (I.1.)

4.

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás rendjének szabályzata

1/2017. (I.1.)

5.

Gazdasági Ügyrend

2/2017. (I.1.)

6.

Eszközök és források értékelési szabályzata

3/2017. (I.1.)

7.

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

4/2017. (I.1.)

8.

Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének szabályzat

5/2017. (I.1.)

9.

Önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat

6/2017. (I.1.)

10.

Pénztár- és pénzkezelési szabályzat

7/2017. (I.1.)

11.

Számlarend

8/2017. (I.1.)

12.

Belső Ellenőrzési Kézikönyv

1/2014. (I.1.)

13.

Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

9/2017. (I.1.)

14.

Bel- és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata

10/2017. (I.1.)

15.

Reprezentációs kiadások szabályzata

11/2017. (I.1.)

16.

Gépjárművek igénybevételének, használatának és költségelszámolásának szabályzata

12/2017. (I.1.)

17.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata

13/2017. (I.1.)

18.

A bélyegző nyilvántartás rendjéről szóló szabályzat

15/2017. (VI.1.)

19.

Informatikai Biztonsági Szabályzat

3/2015. (V.1.)

20.

Mobil távközlési szolgáltatás igénybevételének szabályzata

4/2015. (X.1.)

112/2015. (IX.24.) KT-határozattal

21.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata (melléklete: Ellenőrzési nyomvonal)

1/2011. (VII.29.)

94/2011. (VII.29.) KT-határozattal

22.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről

16/2017. (I.1.)

23.

TakarNet hálózat igénybevételéről és használatáról

3/2011. (VII.29.)

24.

Közbeszerzési Szabályzat

42/2016. (III.31.) KT-határozattal

25.

Információátadási Szabályzat

17/2017. (VI.30.)

26.

Számviteli Politika

18/2017. (I.1.)

27.

Tűzvédelmi Szabályzat

19/2017. (I.1.)

28.

Integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről szóló szabályzat

2/2018. (VII.1.)

29.

Szervezeti integritást sértő események (szabálytalanságok) kezelésének szabályzat

3/2018. (VII.1.)

30.

Adatvédelmi és Számítástechnikai szabályzat

4/2018 (VII.1.)

31.

Munkavédelmi szabályzat

5/2018 (I.1.)