Hírek

Elérhetőségek

Csobánka településrendezési tervei és építési szabályai

Tisztelt Csobánkai lakosok!

Csobánka Képviselő-testülete 2014. februárjában döntött arról, hogy elkészítteti a község új településrendezési terveit és építési szabályait. Az országos érvényű szabályok szerint a települések 10 évenként kötelesek felülvizsgálni a településrendezési terveiket. Az új tervek elkészítésnek célja, hogy a településnek korszerű, a községen belül egy bő évtized alatt bekövetkezett változásokat figyelembe vevő, és a jogszabályi környezetet változásait is követő, jól használható tervei, helyi építési szabályai legyenek. A településrendezési tervek elkészítésre a Képviselő-testület a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-t választotta ki. Az új terveket a Képviselő-testület ez év novemberében hagyta jóvá és azok 2016. december 25-én lépnek hatályba. A Képviselő-testület karácsonyi ajándékként nyújtja át a terveket Csobánka lakói számára azzal a jókívánsággal, hogy mindenki építse, szépítse lakóhelyét örömmel és megelégedéssel a közös érdekeket szolgáló keretek között!

A teljes dokumentáció letölthető az alábbi linkeken:

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ 1. sz. melléklet

HÉSZ 2. sz. melléklet

Környezeti értékelés

Megalapozó vizsgálat

Örökségvédelmi hatástanulmány

Településszerkezeti terv