Hírek

Elérhetőségek

Európai Parlament Tagjainak 2019. évi választása

Plakát

 

HIRDETMÉNY

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

 

A szavazás napja: 2019. május 26. (vasárnap)

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

 

ÉRTESÍTŐ A SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉKBE VÉTELRŐL

A Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5. napjáig értesítő megküldésével tájékoztatja azon választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételükről, akik legkésőbb 2019. március 20. napjáig szerepeltek a szavazóköri névjegyzékben.

Azt a választópolgárt, aki 2019. március 20. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, a Helyi Választási Iroda személyes ügyintézés esetén az értesítő átadásával, nem személyesen történő ügyintézés esetén az értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről.

Az értesítő a korábbiakhoz hasonló módon tartalmazza – többek közt – annak a szavazókörnek a sorszámát és a szavazóhelyiségnek a pontos címét, ahol Ön a szavazatát leadhatja, a szavazás idejét, valamint információt szolgáltat arról is, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített-e.

Amennyiben az értesítőt nem kapja meg, vagy az elveszne, annak pótlását a Helyi Választási Irodától kérheti.

 

 A MAGYARORSZÁGI LAKCÍMMEL NEM RENDELKEZŐ MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁROK NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE

Az érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok – amennyiben a korábbi választások alkalmával még nem kérték felvételüket a központi névjegyzékbe – 2019. május 2. napján 16.00 óráig nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Akik a korábbi választások alkalmával már regisztráltatták magukat, nincs tennivalójuk, automatikusan felkerülnek a levélben szavazók névjegyzékébe.

 

AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMA ÁLLAMPOLGÁRÁNAK NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE

Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon érvényes lakcímmel rendelkező állampolgára a lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától kérheti névjegyzékbe vételét, úgy, hogy kérelme legkésőbb 2019. május 10. napján 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Ha már kérte névjegyzékbe vételét EP választásra, akkor új kérelmet nem szükséges benyújtania.

Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal a központi névjegyzékben szereplő állampolgára 2019. május 16. napján 16.00 óráig kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

 

A SZAVAZÁS HELYE, IDEJE

A választópolgárok fő szabályként a lakóhelyük szerint kijelölt, a részükre megküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig.

Csobánka község szavazókörei:

1. sz. szavazókör: Általános Iskola, Vörösvári út 12.

2. sz. szavazókör: Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár, Béke út 4.

3. sz. szavazókör: Általános Iskola, Vörösvári út 12.

 

A SZAVAZÁS MÓDJA

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti.

A látássérült választópolgár – ha ezt előzetesen, legkésőbb 2019. május 17. napján 16.00 óráig benyújtott kérelmével igényli - Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett - választópolgáronként egyszer – új szavazólapot ad ki.

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

Figyelem! Az a választópolgár, aki 19.00 óra után - akár néhány perccel - érkezik, szavazatát akkor sem adhatja le, ha a szavazókör előtt a 19.00 óra előtt érkezők még sorban állnak.

 

ÁTJELENTKEZÉS

Ha Ön a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, és nem az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben kíván szavazni, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megjelölt magyarországi településen szavazhat. Ez irányú kérelmének legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti Helyi Választási Irodába, és ugyanezen időpontig van lehetőség az átjelentkezési kérelem módosítására is.

Az átjelentkezési kérelem visszavonására

- levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás (e-mail útján történő ügyintézés) esetén 2019. május 22-én 16.00 óráig,

- személyes benyújtás, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás (ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés) esetén 2019. május 24. napján 16.00 óráig

van lehetőség.

 

SZAVAZÁS KÜLKÉPVISELETEN

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő.

A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmének legkésőbb 2019. május 17. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, és ugyanezen időpontig módosíthatja kérelmét. A külképviseleti névjegyzékből való törlését 2019. május 22. napján 16.00 óráig kérheti.

 

MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS

Amennyiben Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazókörben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be

  • levélben, vagy azonosítás nélküli elektronikus úton (e-mailben), melynek legkésőbb 2019. május 22. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához,
  • személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019. május 24. napján 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához,
  • elektronikus azonosítással elektronikus úton május 24. napján 16.00 órától május 26. napján 12.00 óráig a Helyi Választási Irodához (e határidőn belül benyújtott kérelmeket a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottság bírálja el),
  • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel az Ön részére kiküldött értesítőn szereplő szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottsághoz a szavazás napján, legkésőbb 12.00 óráig.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés okát.

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy aki mozgásában korlátozott, és nem a lakóhelyén (közismertebb néven: állandó bejelentett lakcímén) tartózkodik, mozgóurnát is csak az átjelentkezés szabályai szerint vehet igénybe!

A mozgásában gátolt, átjelentkezett választópolgár részére a kijelölt 2. sz. szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottság biztosítja a mozgóurnát.

Figyelem!

Az a választópolgár, aki nem az állandó lakcímén tartózkodik, és a jogszabályban biztosított határidőn belül nem élt az átjelentkezés lehetőségével, a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól már nem tud mozgóurnát kérni, mivel a lakóhelytől eltérő helyen való szavazás érdekében átjelentkezésre 2019. május 24. napján 16.00 órát követően már semmilyen módon nincs lehetőség.

 

ÜGYINTÉZÉS

•    Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek
www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

•    Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak
www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-nem-rendelkezoknek

 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a http://www.valasztas.hu/ weboldalt.

 

Csobánkai Helyi Választási Iroda elérhetőségei

 

2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánkai Polgármesteri Hivatal épülete)
tel: 26-320-020
fax: 26-520-010
e-mail:
jegyzo@csobanka.hu, polgarmesterihivatal@csobanka.hu
internet: https://csobanka.asp.lgov.hu/valasztasi-hirdetmenyek

 

Közvetlen elérhetőség:

dr. Filó-Szentes Kinga HVI vezető                                                             30/ 382 6004

                                                                                                                      26/ 320 020/16.m.

Katona-Berényiné Ferencz Krisztina HVI vezető helyettese                   30/ 411 1233

                                                                                                                      26/ 320 020/14.m.

Törökériné Varga Erzsébet HVI tag                                                         30/ 237 4401

                                                                                                                      26/ 320 020/24.m.

 

A 2019. évi európai parlamenti választások tájékoztató filmjei: http://www.valasztas.hu/2019.-evi-europai-parlamenti-valasztasok

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző

HVI vezető