Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS: Csobánka Község Településképi rendelete és Helyi Építési Szabályzata módosításáról

Tájékoztatom Csobánka község lakóit arról, hogy a

Településképi rendelet és Helyi Építési Szabályzat módosítási tervezete

megtekinthető

közbenső véleményezés céljából

Csobánka hivatalos honlapján digitálisan

és a Polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben papírra nyomtatva.

 

A módosítási tervezetekkel kapcsolatban

június 25-ig nyújthatják be írásbeli észrevételeiket

a Polgármesteri Hivatalba (Csobánka, Fő út 1.), ügyfélkapun keresztül (KRID: 300124332) vagy az alábbi email címre:

polgarmesterihivatal@csobanka.hu

 

 

CSOBÁNKA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PONTOSÍTÓ JELLEGŰ MÓDOSÍTÁSA

valamint ezzel párhozamosan a

TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló önkormányzati rendelet PONTOSÍTÓ JELLEGŰ MÓDOSÍTÁSA

 

VÁLASZOK A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SORÁN AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZBAN BEÉRKEZETT JAVASLATOKRA

 

 

JAVASLAT

VÁLASZ

1

A 270 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, vízgazdálkodási övezetben fekvő telket szeretné megvenni és saját telkéhez csatolni.

A telek eladását megelőzően a terület lakóövezetbe történő átsorolása szükséges, ami a településszerkezeti tervet is érinti. Ilyen szintű módosítás jelen egyszerűsített eljárásban nem lehetséges. A kérelmet azonban feljegyezve őrizzük későbbi, a településszerkezeti tervet is érintő településrendezési eljárás esetére.

2

A 058 helyrajziszám alátöréseit érintő Mko jelű övezeti szabályozás enyhítését kéri, tekintve, hogy 2016-előtt megengedőbb szabályok voltak érvényben.

Jelen településrendezési eljárásban csak pontosítások, javítások elvégzése tervezett, övezeti előírások általános felülvizsgálata nem, ezért a kérelemmel érdemben nem foglalkozunk. A kérelmezővel személyes egyeztetés keretében szükséges tisztázni, hogy mit szeretne.

3

A kérelem a településképi rendeletben rögzített, tetőhajlásra vonatkozó előírás módosítását célozza. Úgy szeretne tetőérbeépítést elvégezni, hogy a tetőhajlást csökkenti.

A településképvédelméről szóló 14/2017.  (X.27.) önkormányzati rendelet 24. §0 (3) bekezdése szerint

(3) Ófalu területén az épület tetőszerkezetének hajlásszöge 38 és 45 között alakulhat, de a tervezett beépítettség 30%-át meg nem haladó vízszintes vetületi területen 38-nál kisebb hajlású tető is kialakítható.

Ennek a szabálynak a módosítása településképi okok miatt nem tervezett, de a kérelmezővel személyes egyeztetés keretében tisztázni lehetne, hogy milyen tetőtérbeépítési lehetőségei vannak.

4

-Az utca és a telek szintje között nagy szintkülönbség van (pl. több mint 1,00) ott lehetőség legyen az előkertbe lábakon álló autóbeálló elhelyezésére.

-Egyes övezetekben a lábon álló kerti tetőt lehessen az előkertben elhelyezni.

A javasolt módosításokat a HÉSZ -ben és a TKR-ben is szabályozni kell. A módosítási tervezetbe beillesztjük.

5

-A lakópark típusú építkezéseket meg kell akadályozni. Kétlakásos lakóházak is teremtenek hasonló helyzetet.

-Az újonnan kialakítandó legkisebb optimális telekméretre az 1000 m2-t, a kétlakásos házzal is beépíthető telekméretre minimum 1500 m2-t javasolja.

 

- a lakásonként minimum 2 db (kétlakásos ház esetében tehát 4 db) gépkocsi-beálló (vagy garázs) létesítését javasolja Egy vállalkozás magántulajdonú ingatlanra történő bejelentését pedig (a fentieken felüli) legalább +1 db gépkocsi-beálló kialakításához kötné.

- támfal, tereprendezés ne történhessen az előírásoktól eltérően

-kevésnek tartja a 150m2/fa előírást. Az őshonos növényeket kell előnyben részesíteni.

A kétlakásos lakóház építésének szabályozást, feltétlekhez kötését a módosítás tartalmazni fogja.

 

Az övezeti előírások általános felülvizsgálata jelen eljárásban nem tervezett, de a kétlakásos lakóházak elhelyezése telekmérethez lesz kötve.

 

 

 

A javaslatokat beillesztjük.

 

 

 

 

A tervek egyeztetésekor a tereprendezésre vonatkozó előírásokat betartatjuk.

 

Jelen eljárás keretében a növénytelepítésre vonatkozó kiterjedt szabályozására nincs lehetőség, de a javaslatot a soron következő módosítási pontok közé felvesszük.

6

-lábon álló kerti tető elhelyezésére legyen lehetőség az előkertben

- legkisebb alakítható teleknagyságot éppen el nem érő telkek esetében telekhatár rendezésre, vagy megosztására legyen lehetőség.

A javasolt módosításokat a HÉSZ -ben és a TKR-ben is szabályozni kell. A módosítási tervezetbe beillesztjük.

A javaslatot beillesztjük.

 

7

- módosított szöveget szeretné látni

A véleményezés céljából közzétételre kerülő anyag június 10-től tartalmazza a módosított szöveget.

8

- lapostetőt lehessen építeni, ha zöldtetőként alakítják ki

- a szabályozási vonalak újragondolását javasolja.

 

 

- az elkerülő út tervének elvetését javasolja.

A lapostetős épülettömeg zöldtővel sem javasolható Csobánkán, de egyes övezetekben a jelentős terepszint különbségek miatt a tetőhajlászög tekintetében engedmény tervezett.

Jelen eljárás keretében a szabályozási vonalakra vonatkozó felülvizsgálatra nincs lehetőség, de a javaslatot a soron következő módosítási pontok közé felvesszük.

Ilyen szintű módosítás jelen egyszerűsített eljárásban nem lehetséges.

9

- a 266/3 hrsz-ú telket érintő szabályozás végrehajtását sürgeti

- a Hold utcához vezető szabályozás felülvizsgálatát kéri

Nem az előírások módosításába tartozó téma

 

Jelen eljárás keretében a javasolt felülvizsgálat nem elvégezhető.

10

- egy telken két különálló lakóház elhelyezésének lehetőségét szeretné

A javasolt módosítás Csobánkán nem támogatható, de személyes egyeztetés keretében tisztázható, hogy mit szeretne és milyen megoldási lehetőséget vannak.