Hírek

Elérhetőségek

Felhívás - Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallási és fizetési kötelezettség teljesítésének határidejére

 

FELHÍVÁS 

Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallási és fizetési kötelezettség teljesítésének határidejére

 

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét a 2018. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség 2018. december 20. napjáig történő teljesítésére.

 

 

 

Tájékoztatom adózóinkat, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 41. § (9) bekezdése alapján, a társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett iparűzési adóalany köteles az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni.

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. melléklet II.A) 1.b) pontja alapján az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell adóbevallást benyújtania, illetve a 3. melléklet II.A) 1.b) pontja alapján az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg.

 

Az adóelőleg-kiegészítés összegét az alábbi OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszámra átutalással kell teljesíteni:

 

Iparűzési adó beszedési számla: 11742087-15393678-03540000

 

Az adózók a 2018. évi helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallási kötelezettségüket az alábbi módon teljesíthetik.

 

  • NAV-on keresztül (Htv. 42/D. § (1)-(3) bekezdése alapján):
  • az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti.
  • Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást - az adóbevallásbenyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett - az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.
  • Az állami adóhatósághoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

 

Felhívom az adózók figyelmét, hogy az Art. 231. § (1) bekezdése alapján, ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét - figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is - nem fizette meg legalább kilencven százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának különbözete után húsz százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.

 

Együttműködésüket és határidőben történő befizetéseiket előre is köszönöm!

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga

jegyző