Hírek

Elérhetőségek

Felhívás társadalmi egyeztetésre

Tisztelt Lakosság!

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 67. §-a alapján

2017. szeptember 19. napjától 2017. szeptember 25. napjáig

az alábbi rendelet tervezeteket bocsátom társadalmi egyeztetésre:

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló …/2017. ( . ) önkormányzati rendelet
a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről
szóló …/2017. ( . ) önkormányzati rendelet
a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
szóló …/2017. ( . ) önkormányzati rendelet

Felkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelet tervezettel kapcsolatos véleményeket elektronikus úton a jegyzo@csobanka.hu email címre vagy postai úton a Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2014 Csobánka, Fő út 1. címre küldjék meg a fenti határidőig.

Tájékoztatom továbbá a társadalmi egyeztetésben részt vevőket, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezeteket 2017. szeptember 28-i rendes ülésén tárgyalja.  

Tisztelettel:

  dr. Filó-Szentes Kinga
            jegyző