Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

 

 

HIRDETMÉNY

az általános iskolai beiratkozás rendjéről

 

 

Az általános iskola beiratkozási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg:

A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét, a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első tanfolyamába beiratni.

A beirakozással kapcsolatos további tudnivalók ITT olvashatók