Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnök választásról

 

 

HIRDETMÉNY

fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnök választásról

 

 

 

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik.

Az Országos Bírói Hivatal a Szentendrei Járásbíróságra (2000 Szentendre, Dózsa György út 85.) megválasztandó fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnökök számát 7 főben határozta meg.

A büntetőeljárásról szóló 2017. XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésben rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  1. pedagógus
  2. pszichológus, vagy
  3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

vehet részt.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár válaszható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Bjt. 215. § (1) bekezdés alapján a Szentendrei Járásbíróság ülnökeit Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a szentendrei nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

A jelölés során benyújtandó iratok:

- jelölő nyilatkozat,

- elfogadó nyilatkozat

- erkölcsi bizonyítvány

- fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró nem pedagógus ülnökjelölt esetén a Be. 680. § (5) b) és c) pontjában foglalt feltételeket igazoló dokumentumok. (pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozik, vagy korábban dolgozott.)

A jelöléseket 2019. április 3-ig lehet eljuttatni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájára (2000 Szentendre, Városház tér 3.).

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és e-mail címen lehet érdeklődni: dr. Bartha Enikő, Önkormányzati és Szervezési Iroda vezető, 26/785-035, bartha.eniko@szentendre.hu.

Az ülnökválasztással kapcsolatosan az OBH honlapján is tájékozódhatnak az alábbi linkeken:

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/elkezdodott-2019-evi-birosagi-ulnokvalasztas

https://birosag.hu/obh/hatarozat/20sz2019-ii-21-obhe-hatarozat-megvalasztando-ulnokok-szamanak-megallapitasarol

 

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

 

Letölthető nyomtatványok: