Hírek

Elérhetőségek

Ivóvíz-korlátozás 2019. május 16-án (csütörtök) 08:00-18:00 óra között

Tájékoztatjuk a csobánkai Felhasználóinkat, hogy

2019. május 16-án (csütörtök) 8:00 - 18:00 óra közötti időszakban

egy NA 500 mm átmérőjű ivóvíz-távvezetéken Társaságunk hibaelhárítási munkálatokat fog

végezni.

  

 

 

 

 

Tekintettel az érintett távvezeték vízellátó rendszerben betöltött

szerepére, valamint az elvégzendő munkálatok összetettségére, kérjük

tisztelt Felhasználóinkat, hogy az alapos előkészítés ellenére, a munkálatok

közben esetlegesen előforduló, előzetesen nem tervezhető további műszaki

problémák (nyomáscsökkenés, szolgáltatás-kiesés) esetére való felkészülés

érdekében, a felhasználási helyen ideiglenesen szükséges vízmennyiség

biztosítása céljából ivó- és öblítővíz tartalékolásáról szíveskedjenek az

ingatlanukon belül, a háztartásokban előzetesen gondoskodni!

 

 

Tájékoztatjuk továbbá érintett Felhasználóinkat, hogy a munkálatok

befejezéséről, a vízellátó rendszer üzemének helyreállásáról haladéktalanul

tájékoztatást adunk Társaságunk internetes honlapján és közösségi

oldalunkon.

 

Megértő együttműködésüket köszönjük!

 

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság