Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2017. április 27.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. április 27-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel
a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében
nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:
I. Napirend előtti felszólalások
II. Polgármesteri beszámoló

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:
1.  A Szentendrei Rendőrkapitányság, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, illetve a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók megtárgyalása (44/2017. sz. anyag) melléklet: 1. 2. 3. Polgármester
2. A települési hulladékgazdálkodási tevékenységet végző AHK Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló (45/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
Zárt ülés keretében:
3. A közművelődési igazgatási ügyintéző és könyvtáros munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása (Z/46/2017. sz. anyag) Polgármester
Nyílt ülés keretében:
4. Döntés az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 2017” tárgyú pályázatban önerő biztosításáról (47/2017. sz. anyag) melléklet: 1. 2. Polgármester
5. Döntés a „Csobánka belterület 607/1 helyrajzi számú, természetben Mogyoró utca 7 db ingatlanának ivóvíz ellátása új ivóvíz törzshálózat építésével” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról (51/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
6. Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítésével kapcsolatosan, továbbá a TAK elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról (49/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
7. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása – I. félév (50/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
8. A Borostyán Természetvédő Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadása (43/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
9. Csobánka Község Önkormányzat 2014-2019. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata (48/2017. sz. anyag) Polgármester
10. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (42/2017. sz. anyag) melléklet

Polgármester, Jegyző

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (41/2017. sz. anyag) Jegyző

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY:

A települési hulladékgazdálkodási tevékenységet végző AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgálati szerződés felmondása (52/2017. sz. anyag) melléklet

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2017. április 18.

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné
polgármester