Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2017. december 7.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. december 7-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

                               a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében
                                nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend előtti időkeretben
I. Napirend előtti felszólalások
II. Polgármesteri beszámoló

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében
1. Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításáról; döntés a jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről, valamint új az új szerződés megkötéséről (131/2017. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2.sz. melléklet) Polgármester

2.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve (128/2017. sz. anyag, melléklet) Polgármester
3. Csobánka Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása (129/2017. sz. anyag, melléklet) Polgármester
4. Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatása az Önkormányzattal szemben fennálló elévült és nyilvántartási kötelezettség alá nem eső adóhátralékok törléséről (130/2017. sz. anyag) Jegyző
5. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (127/2017. sz. anyag, melléklet) Polgármester
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (126/2017.sz. anyag) Jegyző

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2017. november 30.


Tisztelettel:               
       Winkler Sándor Józsefné
             polgármester