Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2017. június 22.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. június 22-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel
a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületében
nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:
I. Napirend előtti felszólalások
II. Polgármesteri beszámoló

Tervezett napirendi pontok:

Napirendi pontok:
1. Az Önkormányzat fenntartásában működő Borostyán Természetvédő Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat elbírálása (69/2017. sz. anyag) mellékletek: 2, 3, 4, 5, 6 Polgármester
2. Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek térítésmentes állami tulajdonba adásáról (68/2017. sz. anyag) mellékletek: 1, 2 Polgármester
3. Döntés a háziorvosi ügyeleti alapellátást végző Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. támogatási kérelméről (70/2017. sz. anyag) mellékletek: 1, 2 Polgármester
4. Csobánka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló rendelet II. sz. módosítása (71/2017. sz. anyag) mellékletek: 1, 2, 3 Polgármester
5. Döntés Kisoroszi község Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozásának, Szigetszentmiklós, Szigethalom és Halásztelek városok Társulásból történő kilépésének támogatásáról (72/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
6. Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása tárgyú pályázaton történő indulásról (ASP rendszer működéséhez szükséges kártyaolvasó eszközök beszerzéséhez támogatás igénylése) (74/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
7. Döntés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek, továbbá dr. Kollár László csobánkai házi gyermekorvos pályázaton történő indulásának támogatásáról (73/2017. sz. anyag) mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Polgármester
8. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (67/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester
9. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (66/2017. sz. anyag) melléklet Polgármester, Jegyző
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (65/2017. sz. anyag) Jegyző

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY:

Az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására kötött szerződés módosítása (75/2017. sz. anyag) melléklet

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2017. június 13.

Tisztelettel:              
                                 Winkler Sándor Józsefné
                                           polgármester