Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2018. április 26. 17:30

 

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. április 26-án (csütörtökön) 17.30órai kezdettel rendes nyílt és zárt ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirend előtti időkeretben

 I. Napirend előtti felszólalások

II. Polgármesteri beszámoló

 

Tervezett napirendi pontok:

 

 

Zárt ülés keretében:

 

 

 

1.

Döntés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról (Z/54/2018. sz. anyag)

Polgármester

2.

Helyi kitüntetés adományozására benyújtott javaslat elbírálása (Z/44/2018. sz. anyag)

Polgármester

       

 

 

Nyílt ülés keretében:

 

3.

A Szentendrei Rendőrkapitányság, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, illetve a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolók megtárgyalása (48/2018. sz. anyag, 1.sz.melléklet, 2.sz.melléklet, 3.sz.melléklet)

Polgármester

4.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő 920 helyrajzi számú (2014 Csobánka, Rózsa u. 19.) ingatlan bérlőkijelölésére vonatkozó megállapodás felülvizsgálata (46/2018. sz. anyag)

Polgármester

5.

A belső ellenőr 2017. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása (50/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

6.

Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról, a 2017. év költségvetési beszámolója egyben döntés a 2017. évi pénzmaradvány felhasználásáról, valamint tájékoztató a 2017. évben beszedett adó összegéről (51/2018. sz. anyag, melléklet, táblák)

Polgármester

7.

A Nádas utcai híd felújítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása (47/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

8.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása – I. félév (52/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

9.

Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton történő indulásról, a pályázati önerő biztosításáról (53/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

10.

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint a lakásgazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (49/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

11.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (45/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

12.

Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (43/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

Jegyző

13.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (42/2018. sz. anyag)

Jegyző

 

Megjelenésre feltétlenül számítok!           

 

 

Csobánka, 2018. április 17.

 

Tisztelettel:

 

Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                       polgármester