Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2018. február 15. 17:30

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. február 15-én (csütörtökön)  17.30  órai kezdettel rendes nyílt és zárt ülést

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirend előtti időkeretben

 I. Napirend előtti felszólalások

II. Polgármesteri beszámoló

 

Tervezett napirendi pontok:

 

Nyílt ülés keretében:

 

1.

Az Önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási Terve (19/2018. sz. anyag)

Polgármester

2.

Javaslat a 2018. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára (20/2018. sz. anyag, melléklet, módosított melléklet)

Polgármester

3.

Csobánka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása (21/2018. sz. anyag, melléklet, táblák)

Polgármester

4.

HVI vezetői indítvány a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (18/2018. sz. anyag)

Jegyző

5.

A polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása (17/2018. sz. anyag, 1.sz. melléklet, 2.sz. melléklet)

Polgármester

6.

Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (15/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

7.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14/2018. sz. anyag)

Jegyző

 

Zárt ülés keretében:

 

 

 

8.

Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő Csobánka belterület 565 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az eredeti állapot helyreállítása céljából a peres eljárás megindításáról (Z/16/2018. sz. anyag)

Polgármester

       

 

 

Megjelenésre feltétlenül számítok!   

 

Csobánka, 2018. február 8.

 

Tisztelettel:

 

Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                      polgármester