Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2018. július 11. 16:30

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. július 11-én (szerdán) 16.30órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

rendkívüli nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

Napirend előtti időkeretben

 I. Napirend előtti felszólalások

 

Tervezett napirendi pontok:

 

Nyílt ülés keretében:

 

 

 

1.

Önkormányzati vélemény a Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája tagintézmény-vezetői megbízásáról (69/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

2.

Csobánka község belterületi forgalomszabályozási tervének elfogadása (71/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

       

 

Zárt ülés keretében:

 

 

 

3.

Csobánka Község Polgármestere által 01/2992-5/2018. számon hozott határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása, egyben vételi ajánlat elbírálása (Z/70/2018. sz. anyag)

Polgármester

       

 

(A rendkívüli ülés összehívásának indoka a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése alapján:

- a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott tagintézmény-vezetői megbízás véleményezésére a Váci Tankerületi Központ megkeresésében megjelölt,

- a forgalomszabályozási terv elkészítésével megbízott vállalkozóval kötött szerződésben meghatározott, valamint

- hatósági ügyben meghatározott fellebbezési határidők megtartása.)

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

           

 

Csobánka, 2018. július 9.

 

Tisztelettel:

 

 

Winkler Sándor Józsefné

                                                                                           polgármester