Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2018. március 22. 17:30

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. március 22-én (csütörtökön) 17.30  órai kezdettel rendes nyílt és zárt ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

 

Napirend előtti időkeretben

         I. Napirend előtti felszólalások

         II. Polgármesteri beszámoló

 

Tervezett napirendi pontok:

 

Nyílt ülés keretében:

 

1.

A köztemető üzemeltetését ellátó Interwork Kft. beszámolója a 2017. évben végzett tevékenységéről, valamint üzemeltetői szolgáltatás, illetve temetői díjtételek felülvizsgálata (35/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

2.

A kötelező (közüzemi) közszolgáltatásokat végző szervezetek éves beszámolója (36/2018. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)

Polgármester

3.

Az Önkormányzat beszámolója a 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (34/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

Jegyző

4.

Csobánka Község Önkormányzat Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről (26/2018. sz. anyag)

Polgármester

5.

Csobánka Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési statisztikai összegezésének és 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása (31/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

6.

A 2017/2018-as nevelési év nyári zárva tartás időpontjának meghatározása, továbbá az óvodai körzethatár megállapítása (29/2018. sz. anyag)

Polgármester

7.

Döntés a bölcsődei ellátás 2019. január 1-jétől történő biztosításának formájáról (33/2018. sz. anyag)

Polgármester

8.

A települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (38/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

9.

Döntés a „Csobánka belterület 2773/1 helyrajzi számú, természetben Barackvirág utca 260 folyóméteres szakaszán lévő 5 db ingatlan ivóvíz ellátása új ivóvíz gerincvezeték építésével” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról (30/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

10.

Döntés a „Csobánka község belterületi forgalomszabályozási tervének elkészítésére” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról (39/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

11.

Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő Csobánka zártkert 2870/1, 2870/2, 2870/3, 2870/4 és a 2878 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához (37/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

12.

Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről (28/2018. sz. anyag)

Pénzügyi Bizottság

13.

Javaslat Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének módosítására (27/2018. sz. anyag)

Polgármester

14.

Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (25/2018. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

Jegyző

15.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (24/2018. sz. anyag)

Jegyző

Zárt ülés keretében:

 

 

 

16.

Döntés a Borostyán Természetvédő Óvoda vezetőjének felmentési kérelme ügyében (Z/32/2018. sz. anyag)

Polgármester

         

 

Megjelenésre feltétlenül számítok!           

 

 

Csobánka, 2018. március 12.

 

Tisztelettel:

 

           Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                            polgármester