Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2019. április 25. 17.30

9/2019.ÖTÜ

 

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. április 25-én (csütörtökön) 17.30órai kezdettel rendes nyílt és zárt ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend előtti időkeretben

 I. Napirend előtti felszólalások

II. Polgármesteri beszámoló

 

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:

 

 

1.

A Szentendrei Rendőrkapitányság, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, illetve a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolók megtárgyalása (52/2019. sz. anyag, 1 sz. melléklet, 2. sz. melléklet)

Polgármester

2.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szervezet éves beszámolója (51/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

3.

Döntés a háziorvosi ügyeleti alapellátást végző Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. részére fizetendő önkormányzati hozzájárulás mértékének emeléséről (53/2019. sz. anyag, 1.sz. mellékelt, 2.sz. melléklet)

Polgármester

4.

A belső ellenőr 2018. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása (54/2019. sz. anyag, 1.sz. melléklet)

Polgármester

5.

Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról, a 2018. év költségvetési beszámolója egyben döntés a 2018. évi pénzmaradvány felhasználásáról, valamint tájékoztató a 2018. évben beszedett adó összegéről (61/2019. sz. anyag, 1.sz. melléklet, 2.sz. melléklet)

Polgármester

 

6.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása – I. félév (60/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

7.

A „Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár tornatermének műgyantapadló burkolatának elkészítése” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása (55/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

8.

Az Önkormányzat alkalmazásában álló karbantartó munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálása (56/2019. sz. anyag)

Polgármester

9.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálásáról (58/2019. sz. anyag)

Polgármester

10.

Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján történő Csobánka zártkert 2751/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásához (59/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

11.

Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (50/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester,

Jegyző

12.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (49/2019. sz. anyag)

Jegyző

       

 

Zárt ülés keretében:

 

 

13.

Helyi kitüntetés adományozására benyújtott javaslat elbírálása (Z/57/2019. sz. anyag)

Polgármester

       

 

Megjelenésre feltétlenül számítok!          

Tisztelettel:  

Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                       polgármester