Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2019. február 14. 17:30

4/2019.ÖTÜ

 

 

 

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. február 14-én (csütörtökön) 17.30órai kezdettel rendes nyílt ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirend előtti időkeretben

 I. Napirend előtti felszólalások

II. Polgármesteri beszámoló

 

Tervezett napirendi pontok:

 

Nyílt ülés keretében:

 

 

 

1.

A „Csobánka Nádas utcai híd bontása és új híd komplett kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlat elbírálása (27/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

2.

Az Önkormányzat 2019. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervének összegszerű jóváhagyása (24/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

3.

Az Önkormányzat 2019. évi Közfoglalkoztatási Terve (26/2019. sz. anyag)

Polgármester

4.

Csobánka Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása (23/2019. sz. anyag, 1.sz.melléklet, 2.sz.melléklet)

Polgármester

5.

A polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyása (25/2019. sz. anyag, 1.sz.melléklet, 2.sz.melléklet)

Polgármester

6.

Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (22/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester,

Jegyző

7.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21/2019. sz. anyag)

Jegyző

       

 

 

Megjelenésre feltétlenül számítok!      

 

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                       polgármester