Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2019. január 31. 17:30

2/2019.ÖTÜ

 

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. január 31-én (csütörtökön) 17.30órai kezdettel rendes nyílt ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend előtti időkeretben

 I. Napirend előtti felszólalások

II. Polgármesteri beszámoló

 

Tervezett napirendi pontok:

 

Nyílt ülés keretében:

 

 

 

1.

Az Önkormányzat fenntartásában működő Borostyán Természetvédő Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat elbírálása (5/2019. sz. anyag, mellékletek)

Polgármester

2.

Az Önkormányzat jogi képviseletét ellátó Biczi és Turi Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés felülvizsgálata (12/2019. sz. anyag)

Polgármester

3.

Az Önkormányzat jogi képviseletét ellátó Biczi és Turi Ügyvédi beszámolója a folyamatban lévő peres ügyek állásáról (11/2019. sz. anyag)

Polgármester

4.

A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár beszámolója a 2018. évi munkatervben elfogadott közművelődési feladatok megvalósulásáról (10/2019. sz. anyag, mellékletek)

Polgármester

5.

A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2019. évi szolgáltatási terve, valamint a Használati Szabályzatban foglalt díjtételek felülvizsgálata (17/2019. sz.anyag, melléklet)

Polgármester

6.

A csobánkai nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (6/2019. sz. anyag)

Polgármester

7.

A község 2019. évi útkarbantartási programjának tervezete (9/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

8.

A PM­_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázathoz tartozó műszaki tervdokumentáció készítésére vonatkozó szerződés aktualizálása (13/2019. sz. anyag)

Polgármester

9.

A helyi önszerveződő közösségek részére 2018. évben nyújtott pénzügyi támogatás elszámolása (7/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

10.

Csobánka község Akácos utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciós és továbbépítési munkáinak kivitelezésére kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása (14/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

11.

A Csobánka község belterületi forgalomszabályozási elemeinek komplett kivitelezésére kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása (15/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

12.

A 2019/2020. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárral kapcsolatos önkormányzati vélemény megadása (16/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester

13.

Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő Csobánka zártkert 2832 és 2908/1 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához (8/2019. sz. anyag, mellékletek)

Polgármester

14.

Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (4/2019. sz. anyag, melléklet)

Polgármester,

Jegyző

15.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (3/2019. sz. anyag)

Jegyző

       

 

 

Megjelenésre feltétlenül számítok!   

 

Tisztelettel:            

Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                       polgármester