Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés - 2020. február 13. 17:30 h

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 13-án (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel rendes nyilvános ülést tart
a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

Napirend előtti időkeretben
I.Polgármesteri tájékoztató
 

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:
1. Az Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Terve (1/2020. sz. anyag) Polgármester
2. Csobánka Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
felülvizsgálata
(2/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet)
Polgármester
3. Csobánka Község Önkormányzat beszerzési szabályzatának felülvizsgálata
(3/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet)
Polgármester
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás
előkészítése
(4/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet) (2.sz. melléklet) (3.sz. melléklet) (4.sz. melléklet) (5.sz. melléklet) (6.sz. melléklet) (7.sz. melléklet) (8.sz. melléklet) (9.sz. melléklet)
Polgármester
5. Az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (21/2020. sz.
anyag)
Polgármester
6. A Csobánkai Hírlevél kiadói és szerkesztői szerződésének jóváhagyása
(35/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet)
Polgármester
7. Az Önkormányzat 2020. évi komplex felújítási-fejlesztési terve (26/2020. sz.
anyag)
 (1.sz. melléklet)
Polgármester
8. Az Önkormányzat 2020. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervének
összegszerű jóváhagyása
(24/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet)
Polgármester
9. Csobánka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása (
23/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet) (2.sz. melléklet)
Polgármester
10. A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata (20/2020. sz.
anyag)
Polgármester
11. Csobánka 0186/3 helyrajzi számú ingatlanon álló gátőrház bérleti
szerződésének meghosszabbítása
(22/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet)
Polgármester
12. Kegyeleti közszolgáltatási feladat ellátására kötött szerződés hosszabbítása (30/2020. sz. anyag) (1sz. melléklet) Polgármester
13. Csobánka, 675 helyrajzi számú Ady Endre utcai „vis maior jellegű”
támfalomlás helyreállítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére kiírt
ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása
(31/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet)
Polgármester
14. Az Önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos 2020. évi irányelvei, az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének időszaki felülvizsgálata (25/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet) Polgármester
15. Az Önkormányzat 2020. évi Közfoglalkoztatási Terve (27/2020. sz. anyag) Polgármester
16. A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása (28/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet) Polgármester
17. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár Használati Szabályzatának
felülvizsgálata (
29/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet)
Polgármester
18. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi
bizottsági és jegyzői döntésekről (
32/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet)
Polgármester
19. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (33/2020. sz. anyag) Jegyző
20. Zárt ülés - Települési és rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott
kérelmek elutasítására érkezett fellebbezések elbírálása (
34/2020. sz.
anyag)
Polgármester

Letölthető meghívó a napirendi pontokkal

(kattintson a fenti szövegre a teljes meghívó letöltéséhez)

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!
 

Csobánka, 2020. február 7.
 

Tisztelettel:
 

Völgyes József
polgármester