Hírek

Elérhetőségek

A koronavírus terjedését megelőző önkormányzati intézkedés

 

 

 

 

 

 

 

 

Csobánka Község Polgármesterének

1/2020. számú

INTÉZKEDÉSE

 

a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről

 és az ezzel kapcsolatos feladatok megszervezéséről

 

Csobánka, 2020. március 14. 13.00 óra

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 14.§ (1). bek. meghatározott feladatkörömben eljárva a SARS-CoV-2 rus („koronavírus) által okozott COVID-19 megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzetre, valamint a Korny 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) elrendelt rványügyi szabályokra tekintettel

az alábbiak szerint intézkedem:

1.

Csobánka Községben a helyzet kezelésére operatív munkacsoport létrehozását rendelem el, amelynek tagja:

Völgyes József polgármester

Bognár László alpolgármester

Dr. Imre Gábor jegyző

Dr. Peskó János háziorvos

Dr. Kollár László gyermekorvos

Benzinger Péterné védőnő

 

A munkacsoport munkáját segítő hivatali munkatársak:

Imre Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

Antal Márta szociális ügyintéző

Csillag Katalin pü. csoportvezető

 

Minden a járvánnyal kapcsolatos települést érintő további intézkedést a munkacsoport véleményének kikérésével hozok meg.

 

2.

A településen az önkormányzati 2020. évi március 15-i ünnepségek megtartása elmarad.

 

3.

Az óvodai ellátás 2020. március 16. napjától az országosan meghirdetett veszélyhelyzet fennállásáig szünetel.

 

4.

A Polgármesteri Hivatal munka és ügyfélfogadási rendjét a jegyző hatáskörében korlátozza.

Személyes ügyintézés a hivatalban szünetel. Csak a kizárólag személyes eljárást igénylő halaszthatatlan esetben léphet be ügyfél a hivatalba. otthoni munkavégzést kell elrendelni azokban a munkakörökben ahol ennek feltételei adottak.

 5.

Az önkormányzat által szociális élelmiszerosztás – későbbi intézkedésig - felfüggesztésre kerül.

 

6.

 A Baross Péter Közösségi Ház és a Nemzetiségek Háza további intézkedésig zárva tart, programjai nem kerülnek megtartásra. Rendezvények megtartását nem engedélyezem.

  

Jelen utasításom 2020. március 14. napjától 13. 00 órától annak visszavonásáig hatályos.

 

 

Völgyes József polgármester

 

1/2020. sz. polgármesteri intézkedés