Hírek

Elérhetőségek

KÖZMEGHALLGATÁS

pajzs

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján

2016 február 18-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t       t a r t,

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár Csobánka, Béke út 4.

Napirend:

  1. Polgármesteri tájékoztatás a község gazdasági helyzetének 2015. évi jellemzőiről, valamint a 2016. évi elgondolásokról
  2. Lakossági hozzászólások

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2016. február 8.

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

 

A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára óvodavezető, Farkas György iskolaigazgató, Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, dr. Varga László járási hivatal vezetője, napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői, továbbá Leikep József díszpolgár, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; elektronikus rendszeren keresztül: a Pest Megyei Kormányhivatal; kihirdetés útján: a község lakossága