Hírek

Elérhetőségek

Közművelődési igazgatási ügyintéző és könyvtáros állás

Csobánka Község Önkormányzat               

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csobánka Község Önkormányzat

Közművelődési igazgatási ügyintéző és könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Béke út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Koordinálja és szervezi a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár közművelődési tevékenységét és könyvtári feladatellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, 2/1993. (I.30.) MKM rendelet munkakör szerinti képesítési követelmény,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közművelődési feladatkörben szervezett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Referencia igazolás az adott munkakörben végzett feladatokról.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérését igazoló postai feladóvevény másolata,

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,

•         nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési jogáról,

•         nyilatkozat, hogy a pályázó kéri-e pályázata zárt ülésen való tárgyalását,

•         fényképes, részletes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona-Berényiné Ferencz Krisztina pénzügyi csoportvezető nyújt, a 06-26-320-020/14 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Postai úton, a pályázatnak a Csobánka Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1415/2017, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési igazgatási ügyintéző és könyvtáros.

•  Elektronikus úton Winkler Sándor Józsefné polgármester részére a polgarmesterihivatal@csobanka.hu E-mail címen keresztül

•     Személyesen: Katona-Berényiné Ferencz Krisztina, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésén hallgatja meg. A szóbeli meghallgatást követően a Képviselő-testület dönt. A döntést követően minden pályázó értesítést kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.