Hírek

Elérhetőségek

KT határozatok 2018

  

2018. január 25-i Képviselő-testületi ülés határozatai

1/2018 (I.25.)
KT határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

2/2018 (I.25.)
KT határozat

Az önkormányzat jogi képviseletét ellátó Biczi és Turi Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés felülvizsgálata

3/2018 (I.25.)
KT határozat

Az önkormányzat jogi képviseletét ellátó Biczi és Turi Ügyvédi Iroda peres ügyek állásáról szóló tájékoztatójának tudomásul vétele

4/2018 (I.25.)
KT határozat

A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár feladat-ellátási hely 2017. évi Munkatervben meghatározott feladatainak megvalósulásáról szóló beszámolója

5/2018 (I.25.)
KT határozat

A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár feladat-ellátási hely 2018. évi Munkatervének és Közművelődési Programjának elfogadása

6/2018 (I.25.)
KT határozat

A 2018/2019. tanév iskolai felvételi körzethatár tervezetének elfogadása

7/2018 (I.25.)
KT határozat

A csobánkai nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata, módosítások jóváhagyása

8/2018 (I.25.)
KT határozat

A 2017. év során pénzügyi támogatásban részesített helyi önszerveződő közösségek 2017. évi elszámolásának elfogadása

9/2018 (I.25.)
KT határozat

A község 2017. évi útkarbantartási programjának elfogadása

10/2018 (I.25.)
KT határozat

Az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásul vétele

11/2018 (I.25.)
KT határozat

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés tudomásul vétele

Z/12/2018 (I.25.)
KT határozat

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítása

Z/13/2018 (I.25.)
KT határozat

Döntés a közművelődési igazgatási ügyintéző és könyvtáros munkakörbe Szatmári Zsolt 2000 Szentendre, Rövid u. 3. sz. alatti lakos kinevezéséről

 

2018. február 15-i Képviselő-testületi ülés határozatai

14/2018. (II.15.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

15/2018. (II.15.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása

16/2018. (II.15.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének részét képező Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadása

17/2018. (II.15.) KT-határozat

Csobánka település három szavazóköre szavazatszámláló bizottsági tagjának és póttagjának megválasztása

18/2018. (II.15.) KT-határozat

A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

19/2018. (II.15.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásul vétele

20/2018. (II.15.) KT-határozat

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés tudomásul vétele

 Z/21/2018. (II.15.) KT-határozat Az Önkormányzat tulajdonát képező Csobánka belterület 565 helyrajzi számú (természetben 2014 Csobánka Múzsa utca) kivett közút művelési ágú ingatlanrész eredeti állapotának helyreállítása, esetleges peres eljárás megindítása

 

2018. március 22-i Képviselő-testületi ülés határozatai

23/2018. (III.22.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

24/2018. (III.22.) KT-határozat

A DMRV Zrt., a TIGÁZ-DSO Kft. és ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. éves beszámolóinak elfogadása

Z/25/2018. (III.22.) KT-határozat

Döntés a Borostyán Természetvédő Óvoda vezetőjének felmentési kérelme ügyében

26/2018. (III.22.) KT-határozat

A köztemető üzemeltetését végző Interwork Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása

27/2018. (III.22.) KT-határozat

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi beszámoló elfogadása

28/2018. (III.22.) KT-határozat

Csobánka Község Jegyzőjének a 2017. évi tevékenységről szóló beszámolójának elfogadása

29/2018. (III.22.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

30/2018. (III.22.) KT-határozat

Borostyán Természetvédő Óvoda körzethatárának megállapítása és a szünidei zárva tartás meghatározása

31/2018. (III.22.) KT-határozat

Döntés a bölcsődei ellátás 2019. január 1-jétől történő biztosításának formájáról

32/2018. (III.22.) KT-határozat

Döntés a „Csobánka belterület 2773/1 helyrajzi számú, természetben Barackvirág utca 260 folyóméteres szakaszán lévő 5 db ingatlan ivóvíz ellátása új ivóvíz gerincvezeték építésével” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról

33/2018. (III.22.) KT-határozat

Döntés a „Csobánka község belterületi forgalomszabályozási tervének elkészítésére” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról

34/2018. (III.22.) KT-határozat

Döntés a Csobánka zártkert 2870/1, 2870/2, 2870/3, 2870/4 és a 2878 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásáról

35/2018. (III.22.) KT-határozat

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás tudomásul vétele

36/2018. (III.22.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2018. évi Munkatervének módosítása

37/2018. (III.22.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásul vétele

38/2018. (III.22.) KT-határozat

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés tudomásul vétele

 

2018. április 11-i Képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

39/2018. (IV.11.) KT-határozat

Tulajdonosi vélemény az önkormányzat tulajdonában lévő helyi iskolában zeneiskolai telephely létesítéséről

40/2018. (IV.11.) KT-határozat

Döntés az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018 számú pályázaton történő indulásról, a pályázati önerő biztosításáról

 

2018. április 26-i Képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

41/2018. (IV.26.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

42/2018. (IV.26.) KT-határozat

Döntés az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatás gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című PM_ONKORMUT_2018 pályázaton történő indulásról, a pályázati önerő biztosításáról

43/2018. (IV.26.) KT-határozat

Az Önkormányzat tulajdonában lévő 920 helyrajzi számú (2014 Csobánka, Rózsa u. 19.) ingatlan bérlőkijelölésére vonatkozó megállapodás felülvizsgálata

44/2018. (IV.26.) KT-határozat

A belső ellenőr 2017. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása

45/2018. (IV.26.) KT-határozat

A 2017. év költségvetési beszámolója egyben döntés a 2017. évi pénzmaradvány felhasználásáról, valamint tájékoztató a 2017. évben beszedett adó összegéről

46/2018. (IV.26.) KT-határozat

A Nádas utcai híd felújítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása

47/2018. (IV.26.) KT-határozat

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása – I. félév

48/2018. (IV.26.) KT-határozat

Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton történő indulásról, a pályázati önerő biztosításáról

49/2018. (IV.26.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásul vétele

50/2018. (IV.26.) KT-határozat

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés tudomásul vétele

51/2018. (IV.26.) KT-határozat

A Szentendrei Rendőrkapitányság, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, illetve a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolók megtárgyalása

Z/52/2018. (IV.26.) KT-határozat

Döntés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása

Z/53/2018. (IV.26.) KT-határozat

Helyi kitüntetés adományozására benyújtott javaslat elbírálása

 

2018. május 31-i Képviselő-testületi ülés határozatai

54/2018 (V.31) KT határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

55/2018 (V.31) KT határozat

Döntés a 2017. évi átfogó pénzügyi ellenőrzésről szóló beszámoló és intézkedési terv elfogadásáról

56/2018 (V.31) KT határozat

Döntés a Csobánka zártkert 2808/3, 2885/3, 2885/4 és 2754/5 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásáról

57/2018 (V.31) KT határozat

Az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásul vétele

58/2018 (V.31) KT határozat

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés tudomásul vétele

 

2018. június 14-i Képviselő-testületi ülés határozatai

59/2018 (VI.14) KT határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

60/2018 (VI.14) KT határozat

Döntés a Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Közgyűlése támogatási kérelme elfogadásáról

61/2018 (VI.14) KT határozat

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Bartók Béla utca partfalomlásából eredő vis maior támogatási igény benyújtásáról

62/2018 (VI.14) KT határozat

Döntés a települési karbantartó munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról

63/2018 (VI.14) KT határozat

Döntés a települési karbantartó munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról

64/2018 (VI.14) KT határozat

Az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásul vétele

65/2018 (VI.14) KT határozat

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés tudomásul vétele

 

2018. július 11-i Képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

66/2018 (VII.11) KT határozat

A Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája tagintézmény-vezetői beosztása ellátásra kiírt pályázatra beérkezett pályázatok véleményezése

67/2018 (VII.11) KT határozat

Csobánka község belterületi forgalomszabályozási tervének és a hozzá tartozó szakvéleménynek a tudomásul vétele

Z/68/2018 (VII.11) KT határozat

Csobánka Község Polgármestere által hozott 2018. június 4. napján kelt, 01/2992-5/2018. számú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Z/69/2018 (VII.11) KT határozat

Csobánka Község Polgármestere által hozott 2018. június 4. napján kelt, 01/2992-5/2018. számú határozata ellen benyújtott fellebbezés keretében előadott önkormányzati tulajdonú Csobánka belterület 299/3 helyrajzi számú közút jogcím nélküli használata miatt folyamatban lévő ügy rendezése céljából a kérelmezők ajánlatára válasz

 

2018. július 24-i Képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

70/2018 (VII.24) KT határozat

A Belügyminisztériumhoz benyújtott vis maior 411 702 Ebr42 azonosítószámú pályázat kapcsán a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodája által küldött hiánypótlási felszólítás teljesítése

 

2018. augusztus 13-i Képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

71/2018 (VIII.13.) KT határozat

A „Csobánka 406/153 helyrajzi számú területen történő szabadidőpark kialakítása” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlat elbírálása

72/2018 (VIII.13.) KT határozat

A „Közétkeztetés biztosítása az óvodás, általános iskolás gyermekek a szociális étkeztetésben részt vevők és a vendégétkezők számára” tárgyú beszerezési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása

 

 

2018. szeptember 27-i Képviselő-testületi rendes ülés határozatai

73/2018. (IX.27.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

74/2018. (IX.27.) KT-határozat

A Hétvezér Park területen történő szabadidő-park kialakítása tárgyában hozott 71/2018. (VIII.13.) KT-határozat módosítása

75/2018. (IX.27.) KT-határozat

Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolóinak elfogadása

76/2018. (IX.27.) KT-határozat

A Csobánka belterület 391/1 helyrajzi szám alatti (természetben 2014 Csobánka, Béke út 13.) Egészségház tekintetében kötendő 5 éves határozott idejű bérleti szerződés elfogadása

77/2018. (IX.27.) KT-határozat

A Borostyán Természetvédő Óvoda intézményvezetője által benyújtott 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó beszámoló, továbbá a 2018/2019-es nevelési évkezdés tapasztalatairól szóló tájékoztató tudomásul vétele

78/2018. (IX.27.) KT-határozat

A Borostyán Természetvédő Óvoda magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadása

79/2018. (IX.27.) KT-határozat

A helyi önszerveződő közösségek 2018. év II. félévi pénzügyi támogatására közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása

80/2018. (IX.27.) KT-határozat

Felhatalmazás adása a Csobánka belterület 827/2 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar megnevezésű lakóingatlan tulajdonjogának hatósági árverés útján történő vételére

81/2018. (IX.27.) KT-határozat

A Polgármesteri Hivatal előkertjében lévő kőzúzó bálványos szőlőprés felújítása tekintetében a Csobánkai Értékőrző és Községszépítő Egyesület felkérése

82/2018. (IX.27.) KT-határozat

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által összeállított Vízkorlátozási Intézkedési Terv elfogadása

83/2018. (IX.27.) KT-határozat

Az Önkormányzat gazdálkodásának 2018. év első félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vétele

84/2018. (IX.27.) KT-határozat

Döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer” 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról

85/2018. (IX.27.) KT-határozat

A lakossági veszélyes hulladék begyűjtésére és elszállítására vonatkozó pályázat elbírálása

86/2018. (IX.27.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről szóló tájékoztatás tudomásul vétele

87/2018. (IX.27.) KT-határozat

A lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele

 

2018. október 8-i Képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

88/2018. (X.8.) KT-határozat

Döntés vis maior támogatás címen (425 157 Ebr42 azonosítószám) támogatási igény benyújtásáról a Belügyminisztériumhoz út helyreállítása tárgyában

Z/89/2018. (X.8.) KT-határozat

Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő Csobánka belterület 380/2 helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról

 

2018. október 25-i Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletei

90/2018. (X.25.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

91/2018. (X.25.) KT-határozat

A 2019/2020-as tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzet meghatározásához szükséges önkormányzati vélemény

92/2018. (X.25.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzat téli üzemeltetési tervének felülvizsgálata

93/2018. (X.25.) KT-határozat

Döntés a belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 2019. december 31. napjáig történő meghosszabbításáról.

94/2018. (X.25.) KT-határozat

A „Csobánkai Hírlevél” kiadói, tördelő és médiatartalom szerkesztői, valamint nyomdai feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés felülvizsgálata

95/2018. (X.25.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről szóló tájékoztatás tudomásul vétele

96/2018. (X.25.) KT-határozat

A lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele

12/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet, melléklet

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet

a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

 

 

2018. november 29-i Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletei

97/2018. (XI.29.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

98/2018. (XI.29.) KT-határozat

Döntés Csobánka település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére kijelölt közszolgáltatóval kötendő megállapodás és a közszolgáltatás tartalmáról szóló rendelet elfogadásáról

99/2018. (XI.29.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

100/2018. (XI.29.) KT-határozat

Lakások és nem lakáscélú helyiségek díjtételeinek felülvizsgálata

101/2018. (XI.29.) KT-határozat

Döntés az Önkormányzat 2019. évi komplex felújítási-fejlesztési tervéről

102/2018. (XI.29.) KT-határozat

Döntés a helyi önszerveződő közösségek 2019. évi támogatási keretösszegéről

103/2018. (XI.29.) KT-határozat

Döntés a helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszerének 2019. évi támogatási keretösszegéről

104/2018. (XI.29.) KT-határozat

Döntés a fogorvosi és a házi gyermekorvosi alapellátás 2019. évi támogatásának összegéről

105/2018. (XI.29.) KT-határozat

A Csobánkai Sportegyesület 2018. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása, döntés a 2019. évi támogatási keretösszegről

106/2018. (XI.29.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciója

107/2018. (XI.29.) KT-határozat

Csobánka belterület 610 helyrajzi számú ingatlanon kialakítandó parkoló és gyalogos útvonal engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása

108/2018. (XI.29.) KT-határozat

Döntés a Polgármesteri Hivatal előkertjében lévő kőzúzó bálványos szőlőprés állagának védelme érdekében a prés elbontásáról

109/2018. (XI.29.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések tudomásul vétele

110/2018. (XI.29.) KT-határozat

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele

15/2018 (XI.30) önkormányzati rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról

16/2018 (XI.30) önkormányzati rendelet

Az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról

17/2018 (XI.30) önkormányzati rendelet

A közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, valamint a közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 13/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2018 (XI.30) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint a lakásgazdálkodás szabályairól szóló 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2018 (XI.30) önkormányzati rendelet

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 26/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

2018. december 11-i Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletei

111/2018. (XII.11.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

112/2018. (XII.11.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2019. évre szóló éves munkatervének elfogadása

113/2018. (XII.11.) KT-határozat

Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatásnak elfogadása az Önkormányzattal szemben fennálló elévült és nyilvántartási kötelezettség alá nem eső adóhátralékok törléséről

114/2018. (XII.11.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019-2022. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása

115/2018. (XII.11.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

116/2018. (XII.11.) KT-határozat

Döntés a Csobánkai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

117/2018. (XII.11.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásul vétele

118/2018. (XII.11.) KT-határozat

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés tudomásul vétele